Minder seks en drugs, meer verdriet en hopeloosheid onder VS jongeren

Geuren en seks
Klaarkomen hangt af van je bedpartner

Het aandeel middelbare scholieren dat seks of drugs gebruikte, is tussen 2007 en 2017 afgenomen. Tegelijkertijd is het aandeel dat zei dat ze verdrietig of hopeloos waren, toegenomen. Dat deed ook het aandeel dat zei dat ze niet naar school gingen uit angst voor pesterijen en geweld.

Dat is volgens het laatste rapport over het jeugdrisico-gedragsonderzoek van de Centers for Disease Control, waarin de studenten worden gevraagd naar hun ervaringen in zes categorieën van onderwerpen, waaronder tabaks- en middelengebruik, seksueel gedrag, gedrag dat kan bijdragen aan letsel en geweld, en lichaamsbeweging en voedingspatroon gewoonten.

Bij het uitbrengen van het rapport constateerde CDC-directeur dr. Robert R. Redfield een mix van goed en slecht nieuws. “In het afgelopen decennium zijn er substantiële verbeteringen opgetreden in het gedrag waardoor studenten minder risico lopen op HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen maar hopeloosheid en verwarring bij jongeren is toegenomen.”

De enquête, die in verschillende jaren wordt afgenomen, bevat trends in het gedrag van jongeren die van invloed zijn op het hele land en die worden gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen. Het meest recente rapport bevat enquêtegegevens van 15.000 studenten in 39 staten. Sommige staten nemen niet deel aan elk deel van de enquête.

Op nationaal niveau is het aantal jongeren dat zei dat ze ooit seks hadden gehad, het afgelopen decennium aanzienlijk afgenomen, van bijna 47,8 procent tot 39,5 procent. En het aantal dat ooit illegale drugs gebruikte, daalde in 2017 tot 14 procent in vergelijking met 22,6 procent in 2007. Jongens hadden net iets meer kans om illegale drugs te gebruiken dan de meisjes, met 14,5 procent versus 13,3 procent. Over het algemeen zei slechts 1,5 procent dat ze ooit illegale drugs hadden geïnjecteerd.

Bijna een derde van de middelbare scholieren rapporteerde langdurige hopeloosheid en 17 procent van de jongeren gaf aan zelfmoord te hebben overwogen. In 2017 had tussen 13 en 14 procent van de studenten een plan gemaakt om zichzelf te doden, een stijging van enkele procenten ten opzichte van 2007. Die aantallen waren hoger bij homoseksuele, lesbische en biseksuele jongeren. Die jongeren hadden ook meer kans om seksueel misbruikt te zijn en school te hebben vermeden vanwege bezorgdheid over de veiligheid.

Een vijfde van de studenten zegt dat ze  gepest werden op school. Dat aantal is al bijna een decennium relatief gelijk. Als het gaat om pesten:

• 6 procent werd bedreigd of gewond met een wapen op school, een daling van 7,8 procent in 2007.

• 6,7 procent ging vanwege veiligheidsrisico’s niet naar school, 5,5 procent hoger.

• In 2017 werd 14,9 procent elektronisch gepest. Die gegevens zijn in 2011 aan de enquête toegevoegd, toen 16,2 procent zei dat ze werden gepest door digitale apparaten, zoals telefoons.

Studenten werden ook gevraagd over dating en seksueel geweld. Het rapport merkt op dat maar liefst 1 op de 10 vrouwelijke studenten en 1 op de 28 mannelijke studenten fysiek seksueel zijn mishandeld. In totaal is dat 7,4 procent, een aantal dat sinds 2007 niet is verbeterd.

Dating-geweld werd in 2013 aan het onderzoek toegevoegd, en uit de laatste peiling bleek dat 8 procent van de studenten die in het afgelopen jaar met iemand  uit geweest was, antwoordde dat ze een vorm van datinggeweld hadden meegemaakt en dat 6,9 procent seksueel geweld met een date had meegemaakt.

Het nieuwe rapport benadrukte de risico’s voor de seksuele gezondheid van adolescenten en zei dat jeugdige acties onderling verbonden zijn. Het merkt bijvoorbeeld op dat drugsgebruik, gewelddadige ervaringen en een slechte geestelijke gezondheid allemaal factoren zijn die het risico op HIV en seksueel overdraagbare aandoeningen verhogen.

“Seksuele gezondheid en SOA-preventie voor jongeren zijn kritische volksgezondheidskwesties”, aldus de Nationale Coalitie van SOA-directeuren, die samen met de gegevens van het nationale jeugdonderzoek een persverklaring uitbrachten. Het rapport vertelt dat jongeren van 15 tot 25 jaar de hoogste STD-percentages hebben in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, en dat maar liefst een kwart van de adolescente meisjes een soa heeft.

Tegen de tijd dat ze 25 zijn, zal de helft van alle seksueel actieve jonge volwassenen besmet zijn. “Als deze infecties niet vroeg worden gediagnosticeerd en behandeld, kunnen de gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn ernstig en vaak onomkeerbaar zijn, vooral voor vrouwen”

Bronnen

https://www.kshb.com/news/health/report-fewer-high-school-students-using-drugs-having-sex-increasing-number-feel-sad-hopeless

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge