Seksloos bestaan en geluk?

Vanaf wanneer mag je scheetjes laten in je relatie?
Wetenschap zegt dat roodharigen super veerkrachtige mensen zijn!

Onderzoek naar menselijke seksualiteit heeft een breed spectrum van biomedische en sociomedische disciplines bestreken, maar er zijn verrassend weinig grootschalige onderzoeken geweest waarin de factoren werden onderzocht die verband hielden met de afwezigheid van seksuele activiteiten en de effecten op het welbevinden.

Hoewel onderzoek op dit gebied de afgelopen jaren is gevorderd door interesse in het fenomeen van aseksualiteit, of door een gebrek aan seksuele aantrekkingskracht op anderen zijn eerdere populatie-gebaseerde studies van seksuele activiteit  voornamelijk uitgevoerd om prevalentieschattingen van seksueel gedrag te geven (bijv. leeftijd van eerste coïtus, aanwezigheid van meerdere sekspartners en betrokkenheid bij homoseksuele seks) , voor het volgen van gedragsrisicofactoren en het informeren van beleid.

De belangrijkste tekortkoming van deze grotere nationale enquêtes is dat seksuele activiteiten gewoonlijk alleen worden onderzocht in samenhang met elementaire demografische kenmerken en gezondheidsrisicogedrag, zoals condoomgebruik en alcoholgebruik.

Bovendien, vanwege het ontbreken van een wetenschappelijke consensus over de definitie van seksloosheid, varieerden dergelijke studies sterk in de duur van seksuele inactiviteit vanaf slechts 1-3 maanden  tot levenslange onthouding. Deze studies neigen er ook niet naar om verbanden tussen seksualiteit en mentale gezondheid te onderzoeken, en verwaarlozen vaak contextuele factoren, zoals huishoudelijke samenstelling en de aanwezigheid van stressoren in het leven.

Als je je nu afvraagt hoeveel mensen werkelijk een seksloos bestaan leiden of al heel lange tijd geen seks meer hebben gehad, schatten de meesten dit aantal zeer laag in.

Volgens een studie gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior komt seksloosheid waarschijnlijk vaker voor dan je denkt.

In de studie keken onderzoekers naar 14 jaar aan gegevens van de General Social Survey, een landelijk representatief Amerikaans onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Dit leverde een massale steekproef op van 17.744 volwassenen in de leeftijd van 18 tot 89.

Als onderdeel van deze enquête werd aan elke deelnemer gevraagd hoeveel sekspartners ze het afgelopen jaar en de afgelopen vijf jaar hadden gehad. Degenen die geen partners aangaven werden gecategoriseerd als zijnde “seksloos” voor die periode. Respondenten werd ook gevraagd om te rapporteren over hun huidige niveaus van geluk.

Het bleek dat 15,2 procent van de mannen en 26,3 procent van de vrouwen het afgelopen jaar geen seks hebben gehad. Anders gezegd, ongeveer 1 op de 7 mannen en 1 op de 4 vrouwen hadden minimaal 12 maanden geen seks.

Een meerderheid van de mensen die in het vorige jaar geen seks hadden gehad, had het in de afgelopen vijf jaar ook niet gehad. Concreet meldde 8,7 procent van de mannen en 17,4 procent van de vrouwen meerjarige seksloosheid. Dit vertelt ons dat het seksleven van deze mensen niet alleen tijdelijk onderbroken was – voor de meeste van deze mensen was seksloosheid een deel van hun levensstijl geworden.

Intuïtief vermoed je dat een gebrek aan seks gekoppeld zou zijn aan lagere geluksniveaus, omdat mensen de neiging hebben gelukkiger te zijn als ze wat krijgen, toch? Vreemd genoeg was dat niet het geval. Niveaus van geluk waren ongeveer hetzelfde voor zowel mannen als vrouwen, ongeacht of ze seks hadden.

Seksuele inactiviteit is dus niet per definitie een kortstondige onderbreking van seks, maar vertegenwoordigt vaak een langdurige levensstijl bij een niet te verwaarlozen percentage Amerikaanse volwassenen. Het aantal personen dat seksloosheid in het afgelopen jaar rapporteerde was ongeveer gelijk aan dat van andere grootschalige, Amerikaanse studies en bevestigde de over het algemeen hogere prevalentie bij vrouwen, vooral oudere vrouwen. Vanwege het gebrek aan betrouwbare bevolkingsgegevens uit de internationale literatuur kon echter niet worden vastgesteld of Amerikaanse volwassenen als geheel min of meer seksloos zijn dan hun tegenhangers in andere landen.

Een opmerkelijk vergelijkbaar percentage van seksloosheid in het afgelopen jaar werd opgemerkt tussen een Zweedse studie van 70-jarige volwassenen (34% van de mannen en 66% van de vrouwen) in vergelijking met hoger genoemd Amerikaans onderzoek (41,6% en 64,8%, respectievelijk).

Van middelbare leeftijd, getrouwde Amerikanen, waren echter aanzienlijk minder waarschijnlijk seksloos te zijn dan hun tegenhangers in Oost-Azië.

Een studie van gehuwde Hongkongse Chinezen tussen 45 en 59 jaar oud onthulde dat een derde van de vrouwen en 17% van de mannen seksueel niet-actief waren.  Een Japanse studie van gehuwde paren (20-59 jaar) meldde ook dat 24% van de steekproef het afgelopen jaar geen seks had.

De veel lagere prevalentie van huwelijksseksloosheid bij Amerikanen kan waarschijnlijk gedeeltelijk worden toegeschreven aan de relatief hogere prevalentie van echtscheiding in westerse landen zoals VS (18,2% versus minder dan 5% in de Chinese bevolking), wat suggereert dat koppels in moeilijke huwelijksrelaties in westerse landen minder kans hebben samen te blijven dan in landen met een lagere culturele acceptatie van echtscheiding.

Bronnen

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-0968-7

https://tonic.vice.com/en_us/article/bjpn84/how-many-americans-are-not-having-sex

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge