Vrijgevigheid leidt tot meer seks of is het omgekeerd

Hoe weet je dat je partner in de stemming is voor seks?
Anticonceptiepil heeft wel invloed op seksleven

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bron www.unsplash.com

Mensen met vrijgevigheid als eigenschap hebben meer seks. Hoe het komt dat sommige mensen meer seks hebben dan andere? Dat is terug te brengen op een eigenschap, aldus de wetenschap. Mensen die meer over hebben voor het goede doel zouden vaker tussen de lakens duiken.

Twee onafhankelijke studies gepubliceerd in de British Journal of Psychology vonden uit dat we vaker geld moeten geven aan daklozen en moeten wandelen met de hond van de zieke buurvrouw.

Voor het eerste onderzoek werden singles gevraagd hoeveel ze deden voor goede doelen en hoe vaak ze sex hadden. Hierbij ontdekte het onderzoeksteam dat heterovrouwen meer seksuele aandacht kregen wanneer ze meer voor goede doelen overhadden. Mannen die vrijgeviger waren, hadden meer bedpartners gehad in hun leven. Voor beide partijen positief, dus.

Bij het tweede experiment kregen studenten 100 dollar. Ze werden voor een keuze gesteld: het hele bedrag aan een goed doel schenken, deels doneren of alles zelf houden. Mannen die meer geld weggaven, hadden meer sekspartners gehad; vrouwen die weinig zelf hielden, hadden frequenter seks.


Oorzaak-gevolg

Wat de oorzaak en wat het gevolg is, is uit het onderzoek niet duidelijk geworden. Dus betekent vrijgevigheid automatisch meer seks of zorgt seksueel actief zijn ervoor dat je bereid bent meer te doen voor je medemens? De onderzoekers zijn er (nog) niet over uit.

Het bleek ook uit ander onderzoek.

Wetenschappers interviewden 800 mensen over hun relatie en hun neiging om te geven. Hierbij werd gekeken naar kwaliteiten als doneren aan het goede doel, bloed doneren en het helpen van klasgenoten.

Hieruit bleek dat onbaatzuchtige mensen, onafhankelijk van hun leeftijd, succesvoller waren in de liefde. Zij hebben meer levens- en sekspartners gehad dan mensen met egoïstische neigingen. Let wel, deze resultaten zijn op basis van informatie die de participanten zelf hebben gegeven.

Ergens in onze evolutie begon men te realiseren dat het vele malen sexyer is om te geven, dan om iets achter te houden.

Dit kun je terugvoeren naar de meest primitieve dingen. Stel dat de jager vrijgevig is in het delen van zijn maaltijd, dan zal die zeker meer partners krijgen dan de jager die gretig in zijn eentje zijn maaltijd opeet.

Het bleek ook dat dit voornamelijk voor mannen  geldt. Wat betekent dat mannen meer succes hebben als ze zich altruïstisch opstellen dan vrouwen.

Seks ruilen voor voedsel hebben vrouwen gemeen met bonobo’s en veel afstaan voor seks doen mannen net zoals hun geslachtsgenoten van die soort. Dit is een evolutionair uitgangsprincipe dat leidt tot voordien ongekende gedragspatronen.  Ook in oorsprong was seks een ruilmiddel voor voedsel.  Een behendige jager visser of jager heeft sociaal aanzien op voorwaarde dat hij zijn vangst deelt met anderen, zeker met vrouwen.  Een vrouw had er belang bij dat ze een deel van de buit bekwam.  Eiwitrijk voedsel op gezette tijden is onontbeerlijk, en niet enkel voor haarzelf maar ook voor haar kinderen.  Deze giften hielden vanuit evolutionair standpunt meer in dan louter altruïsme.  Reeds vanaf jonge leeftijd wordt een man afgerekend op zijn vrijgevigheid.  Geschenken bleven vroeger niet beperkt tot de jachtbuit. Ook mooie onbenulligheden, prullaria, die niet meer noodzakelijk zijn voor de overleving werden meer en meer begerenswaardig.

Een vrouw denkt niet aan seks, een vrouw doet aan seks. Een man denkt aan seks, maar doet het niet als hij wil.  Een vrouw investeert in seks om iets anders te bekomen, een man geeft iets anders om seks te bekomen.  Voor vrouwen is het belangrijk zo veel mogelijk te verwerven voor de verzekering van hun nageslacht, vanaf de conceptie. Nageslacht gaat verder dan kinderen, het omvat ook kleinkinderen, enz.  Vrouwen blijven hun charmes gebruiken bij de mannen tot op hoge leeftijd.

Vrijgevigheid leidt tot meer geluk.

Je geluk hangt niet af van je inkomen, maar van hoeveel je uitgeeft aan cadeautjes en goede doelen, blijkt uit nieuw Canadees onderzoek. Zelfs enkele euro’s aan liefdadigheid betekent al een boost voor je geluk.

Drie experimenten
De Canadese onderzoekers voerden 3 verschillende soorten experimenten uit. Uit de resultaten kunnen ze concluderen dat vrijgevigheid je gelukkig maakt. In het eerste vroegen ze aan 632 mensen een cijfer op hun geluk te plakken. Verder werd naar hun jaarlijkse inkomen en hun maandelijkse uitgaven gevraagd. Daarbij gaven deelnemers aan hoeveel ze aan zichzelf spendeerden en hoeveel aan liefdadigheid en cadeautjes.

Vervolgens volgden de onderzoekers 16 medewerkers van een firma toen ze hun bonus kregen. De bedragen varieerden tussen de 2000 en de 5000 euro. In het derde experiment gaven de onderzoekers tussen de 6 en de 20 euro aan deelnemers, dat geld moesten ze die dag nog uitgeven. De helft moest een cadeautje voor zichzelf kopen, de andere helft moest het geld aan anderen uitgeven.

Uit alle experimenten bleek dat mensen die het geld niet aan zichzelf hadden gespendeerd, gelukkiger waren dan de anderen, onafhankelijk van hoeveel ze hadden gekregen. Je hoeft ook niet veel aan liefdadigheid geven. Je wordt al gelukkiger vanaf enkele euro’s, concluderen wetenschappers uit het laatste experiment.

Geluk door vrijgevigheid
Professor aan de universiteit van Columbia in Canada Elizabeth Dunn: “We wilden de theorie testen dat de manier waarop mensen hun geld spenderen even belangrijk is voor hun geluk als hoeveel ze verdienen.” Voorgaande studies toonden de link tussen geluk en vrijgevigheid al aan. Maar het was nooit duidelijk of liefdadigheid ons gelukkig maakte of dat mensen vrijgevig zijn omdat ze gelukkig zijn.

Seks is uiteraard een bepalende factor, maar vrijgevigheid blijkt het meest belangrijke ingrediënt te zijn voor een langdurige en gelukkige relatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Virginia onder 1.400 heteroseksuele koppels tussen de 18 en 46 jaar oud. Partners die elkaar vaak cadeautjes en kleine attenties geven, zijn vijf keer zo gelukkig, zo blijkt uit het onderzoek.

De vrijgevigheid kan bestaan uit simpele dingen, zoals een bos bloemen, een kop koffie of een rugmassage. Belangrijk is wel dat mensen hun partner geven wat hij of zij ook echt wil hebben.
Koffie

“Door je partner te geven wat hij of zij wil, geef je aan dat je hem of haar kent en begrijpt”, zegt onderzoeker Bradford Wilcox in de Daily Mail. “Maar als je partner van cappuccino houdt en je komt aanzetten met een kop zwarte koffie, ben je verkeerd bezig.”

De helft van alle vrouwen en 46 procent van de mannen gaf aan dat ze erg gelukkig zijn door de vrijgevigheid van hun partner. Daarnaast spelen verbondenheid, aandacht voor de kinderen en gelijkgestemdheid een grote rol.
Seks

Seks blijft een zeer belangrijke factor binnen een goede relatie. Mensen die aangeven dat ze een goed seksleven hebben, zijn 10 tot 13 keer zo gelukkig dan mensen met een matig seksleven. Uit het onderzoek blijkt dat vrijgevigheid in de slaapkamer het seksleven aanzienlijk kan veranderen. De vrijgevigheid bestaat in dit geval niet uit cadeautjes, maar uit lichamelijke attenties.

 

Bronnen

http://www.marieclaire.nl/lifestyle/relatieseks/mensen-met-deze-eigenschap-hebben-meer-sex

http://www.esquire.nl/mantertainment/news/a4937/vrijgevige-mensen-hebben-vaker-seks/

Van zaadcel tot liefde. Johan Mertens Academia Press 2006

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/11/Psychologie/article/detail/215374/2008/03/21/Vrijgevige-mensen-zijn-gelukkiger.dhtml

http://www.nu.nl/werk-en-prive/2692786/vrijgevigheid-sleutel-succesvolle-relatie.html