Waarom we snakken naar seksuele nieuwigheid – en wat het betekent voor ons seksleven

Vrouwen zijn het gelukkigst zonder man en zonder kinderen
Positie voor langer orgasme bij vrouwen

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Wanneer onze interesse in seks begint af te nemen, biedt blootstelling aan een nieuwenude, sexy, naked

nieuwe partner vaak een manier om leven in je uitgebluste seksleven te brengen. Natuurlijk druist dit in tegen het principe van trouw in een relatie, vandaar dat het ook belangrijk kan zijn om binnen het koppel regelmatig te zoeken naar nieuwe elementen om het seksleven boeiend en acceptabel te houden.  Dit fenomeen – ook wel het Coolidge-effect genoemd – dankt zijn naam aan een populaire anekdote over een bezoek dat de Amerikaanse president Calvin Coolidge en zijn vrouw zogenaamd aan een kippenboerderij brachten. Het verhaal gaat ongeveer als volgt:

“Mvr. Coolidge, die de kracht observeerde waarmee een bijzonder prominente haan kip na kip beklom en bevruchtte, vroeg de gids om ervoor te zorgen dat de president nota nam van het gedrag van de haan. Toen president Coolidge bij de kippenstal aankwam, werd op de haan gewezen en zijn heldendaden verteld door de gids, die eraan toevoegde dat mevrouw Coolidge had gevraagd om de president op de hoogte te stellen van de bekwaamheid van de haan. De president dacht even na en antwoordde: ‘Zeg mevrouw Coolidge dat er wel meer dan één kip is.’” [1]

Het Coolidge-effect is bij verschillende diersoorten gedocumenteerd. Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat wanneer een mannelijke rat in een kooi wordt geplaatst met meerdere vrouwelijke ratten die krols zijn, hij met ze allemaal zal paren totdat hij uitgeput geraakt. Als er dan echter een nieuw vrouwtje in de kooi wordt geïntroduceerd, ervaren mannetjes vaak een onmiddellijk hernieuwde interesse in seks en beginnen ze ook met haar weer te paren [2].

Het Coolidge-effect is ook bij mensen gedocumenteerd. In één onderzoek werden mannelijke deelnemers bijvoorbeeld blootgesteld aan constante of gevarieerde seksuele stimuli, terwijl hun niveau van seksuele opwinding werd gemeten door een apparaat dat veranderingen in de penisomtrek registreert [3]. De mannen die herhaaldelijk dezelfde stimuli kregen, vertoonden na verloop van tijd minder opwinding (met andere woorden, ze vertoonden gewenning ); mannen die werden blootgesteld aan verschillende stimuli daarentegen, behielden hogere niveaus van opwinding.

Een andere studie toonde aan dat, na het bekijken van pornoclips met dezelfde actrice gedurende een periode van meerdere dagen, blootstelling aan porno met een nieuwe actrice niet alleen gekoppeld was aan snellere ejaculatie, maar ook aan het vrijkomen van actiever sperma [4]. Dit suggereert dat het Coolidge-effect een evolutionaire verklaring kan hebben omdat het de kans op reproductief succes van mannen met nieuwe partners zou kunnen vergroten.

Het Coolidge-effect is ook gedocumenteerd bij vrouwen, hoewel het patroon de neiging heeft iets minder uitgesproken te zijn. Uit onderzoek bij vrouwelijke hamsters is bijvoorbeeld gebleken dat ze na het paren met één mannelijke hamster tot uitputting een hernieuwde interesse in seks tonen wanneer een nieuw mannetje in de kooi wordt geïntroduceerd [5]. Onderzoek bij vrouwen heeft ook uitgewezen dat ze, net als mannen, enige mate van gewenning vertonen als reactie op herhaalde presentaties van dezelfde erotische stimulus [6]. Wat dit ons vertelt, is dat het Coolidge-effect in geen geval een uniek mannelijk fenomeen is.

“Het afnemen van seksuele interesse in een langdurige partner en opgewonden raken door afwisseling is waarschijnlijk te verwachten, in plaats van een teken dat er iets mis is met jou of je relatie.”

Zoals je je misschien kunt voorstellen, heeft het Coolidge-effect belangrijke implicaties voor onze romantische relaties. Het suggereert met name dat een afnemende seksuele interesse in een langdurige partner en opgewonden raken door afwisseling waarschijnlijk te verwachten is, in plaats van een teken dat er iets mis is met jou of je relatie.

Dus wat kan een stel doen om deze mogelijke afname van seksuele interesse tegen te gaan?

Sommigen zouden kunnen besluiten om een ​​niet-monogame relatie met wederzijds goedvinden te hebben, waarin ze expliciet een zekere mate van seksuele betrokkenheid van buitenaf toestaan. Dit kan veel verschillende vormen aannemen (bijvoorbeeld een open relatie hebben, swingen , af en toe een trio ). Natuurlijk is consensuele niet-monogamie niet voor iedereen geschikt. Verschillende soorten relaties werken beter voor verschillende mensen, deels vanwege verschillen in persoonlijkheid .

Voor degenen die hulp willen bij het afweren van het Coolidge-effect met behoud van monogamie, is er ook een manier om dit te bereiken namelijk door meer nieuwigheid in hun relatie en seksleven op te nemen. Nieuwigheid in alle vormen (niet alleen nieuwe partners) kan seksuele opwinding veroorzaken. Als enig bewijs hiervan is uit onderzoek gebleken dat de langdurige paren die aangeven de meest intense gevoelens voor elkaar te hebben, degenen zijn die samen de meest nieuwe en opwindende activiteiten ondernemen [7]. Met andere woorden, u kunt mogelijk hetzelfde niveau van seksuele opwinding stimuleren dat u van een nieuwe partner zou kunnen krijgen door op andere manieren meer nieuwigheid in uw relatie te brengen.

Dit alles wil zeggen dat het uitproberen van nieuwe dingen en het delen van nieuwe ervaringen (seksueel en niet-seksueel) een van de sleutels is om passie levend te houden.

Lees ook hier https://www.seksuologieonderzoek.be/divers/waarom-willen-mannen-meer-sekspartners-dan-vrouwen-coolidge-effect/

[1] Hatfield, E., & Walster, G. W. (1978). A new look at love. Lanham, MD: University Press of America.

[2] Wilson, J. R., Kuehn, R. E., & Beach, F. A. (1963). Modification in the sexual behavior of male rats produced by changing the stimulus female. Journal of Comparative and Physiological Psychology56, 636.

[3] O’Donohue, W. T., & Geer, J. H. (1985). The habituation of sexual arousal. Archives of Sexual Behavior14, 233-246.

[4]Joseph, P. N., Sharma, R. K., Agarwal, A., & Sirot, L. K. (2015). Men ejaculate larger volumes of semen, more motile sperm, and more quickly when exposed to images of novel women. Evolutionary Psychological Science1(4), 195-200.

[5] Lester, G. L., & Gorzalka, B. B. (1988). Effect of novel and familiar mating partners on the duration of sexual receptivity in the female hamster. Behavioral and Neural Biology49, 398-405.

[6] Kelley, K., & Musialowski, D. (1986). Repeated exposure to sexually explicit stimuli: Novelty, sex, and sexual attitudes. Archives of Sexual Behavior15, 487-498.

[7] O’Leary, K. D., Acevedo, B. P., Aron, A., Huddy, L., & Mashek, D. (2012). Is long-term love more than a rare phenomenon? If so, what are its correlates? Social Psychological and Personality Science, 3, 241-249.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2017/4/28/why-we-crave-sexual-novelty