Verstikking tijdens seks komt verrassend vaak voor bij studenten – ook al vinden de meesten het niet erg plezierig

Geschatte tijd om tekst te lezen: 25 minu(u)t(en)
Negen op de tien vrouwen kreunen tijdens seks om hun partner plezier te doen.
Waarom faken vrouwen een orgasme

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Foto van Gabrielle Henderson

Verstikking tijdens seks (wurgseks) was ooit een taboe, maar is een steeds populairder onderwerp geworden in de huidige samenleving – maar hoe vaak komt het voor? Een studie gepubliceerd in Archives of Sexual Behavior suggereert dat 40% van de niet-gegradueerde en afgestudeerde studenten heeft deelgenomen aan seksuele verstikking.

De opkomst van sociale media en internetpornografie heeft geleid tot een snelle toename van seksuele verstikking, vooral onder adolescenten en jongvolwassenen. Hoewel seksuele verstikking een lange geschiedenis heeft, werd het voor het grootste deel van de geschiedenis als controversieel en riskant beschouwd.

Seksuele verstikking is de handeling van het verstikken van iemand voor seksueel genot. Het valt onder de paraplu van ademspel. Dat is elke seksuele handeling waardoor je moeilijk kunt ademen.

Seksuele verstikking staat ook bekend onder wurgseks. Wurgseks (ook sexual choking, ademhalingscontrole, erotische asphyxiatie, erotische verstikking, verstikkingsseks, breathplay of breath control) is een seksuele handeling waarbij de ademhaling tijdelijk onderbroken wordt. Het leidt tot zuurstofgebrek in de hersenen waardoor een lichte trip kan ontstaan. In sommige gevallen speelt het uitoefenen van macht een rol, maar meestal gebeurt het op verzoek van de partner. Bij masturbatie wordt dit ook wel auto-erotische asfyxie (AEA) genoemd.  Handelingen waarbij de ademhaling onderbroken worden zijn riskant en kunnen dodelijk aflopen.

Parafilie

Asfyxiofilie valt onder de categorie parafiliën. Parafilie is de verzamelnaam van een groep seksuele stoornissen of fantasieën die over het algemeen als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd. Andere voorbeelden hiervan zijn sadisme (plezier ondervinden door pijn), lustmoord (opgewonden raken door iemand te vermoorden) en masochisme (genot beleven aan kleinering). Je wordt er niet mee geboren. Door samenloop van verschillende omstandigheden in je opvoeding kan er een parafilie worden ontwikkeld. Bij asfyxiofilie wordt de zuurstoftoevoer naar de hersenen afgesneden. “Bij wurging wordt er druk uitgevoerd op de nek. In de nek lopen twee uiterst belangrijke halsslagaders: de a. carotis sinistra en de a. carotis dextra. Deze aders transporteren zuurstofrijk bloed vanuit het hart naar een groot deel van de hersenen. Korte wurgingen hoeven niet per definitie te leiden tot een serieus zuurstoftekort. Daarentegen zal een langdurige en diepe totale afsluiting van bloedtoevoer uiteindelijk binnen een paar minuten leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen. Dat heet ‘cerebrale hypoxie’. Sommige hersencellen gaan al binnen 5 minuten na het verdwijnen van de zuurstoftoevoer dood. Dit kan leiden tot blijvende hersenschade of de dood tot gevolg.” aldus Dr. Abdelrazek Abed.

Seksueel geweld en aanranding?

Seksuele verstikking kan het gebruik van handen, mondknevel, tape op mond of neus, masker of voorwerpen zoals een sjaal, riem, das, handdoek of andere kledingstukken inhouden om in de nek te knijpen, de slagaders in te drukken in de nek of de luchtpijn in te drukken en de luchtstroom te beperken. Sommigen maken gebruik van tijdelijke onderdompeling in water. Het ademen in een luchtdichte ruimte, bijvoorbeeld een plastic zak wordt ook toegepast. Het zuurstofgehalte wordt hierdoor steeds lager, waardoor je steeds minder zuurstof inademt. Dit kan leiden tot wazig zien, bewustzijnsverlies,verlies van controle over de darmen, maar kan ook de bijwerking van euforie veroorzaken. De huidige literatuur maakt geen onderscheid tussen verstikking als een spel, verstikking als aanval en seksuele verstikking.

Seksuele verstikking komt helaas vaak voor bij seksueel geweld en aanranding. Door de keer dicht te knijpen willen de daders er voor zorgen dat de slachtoffers het bewustzijn verliezen zodat ze zich niet meer verzetten tegen de ongewenste seks.  Verstikking/wurging is inderdaad toegenomen als kenmerk van aanranding, met name van vrouwen schrijft Amerikaans onderzoek(Cannon et al., 2019 ; White et al., 2021 ). Verder komt ongewenst en/of niet-consensueel stikken soms voor tijdens wel vooraf consensuele seksuele ervaringen, bijvoorbeeld wanneer een persoon instemt met seks maar eigenlijk niet instemt met stikken (Herbenick et al., 2019 ).

Erotische verstikking is een van de meest riskante seksuele activiteiten die een persoon kan proberen. Het enige wat riskanter is, is auto-erotische verstikking. Dat is gevaarlijker omdat je alleen bent en er niemand in de buurt is om je te helpen als er iets misgaat.

Risico’s

Hersenen kunnen maximaal drie minuten zonder zuurstof, daarna ontstaat ernstig hersenletsel. Het dichtknijpen van de luchtpijp kan daarnaast ook plaatselijk letsel veroorzaken. Wurgseks kan tot verstikking leiden, zeker wanneer men dit doet zonder een waakzame partner. In Nederland kwamen volgens het CBS bij auto-erotisch ongevallen door verstikking in 1998 acht gevallen, in 1999 twaalf, en in 2000 vijf personen om het leven. Seksuoloog Rik van Lunsen van het AMC schat door gebrek aan registratie het aantal doden hoger in, op jaarlijks 60. Een van de eerst geregistreerde door wurgseks omgekomen personen is componist Franz Kotzwara in 1791. Ook acteur David Carradine zou mogelijk door erotische verstikking om het leven zijn gekomen.

Experts zeggen dat er jaarlijks tussen de 250 en 1.000 mensen sterven door auto-erotische verstikking.

Het aantal jaarlijkse sterfgevallen in de VS door mensen die auto-erotiek beoefenen, waarbij de zuurstoftoevoer van de hersenen opzettelijk wordt verlaagd om meer seksueel genot te bereiken, is volgens een nieuwe studie toch veel lager dan eerder werd gedacht maar misschien is er onderrapportering omdat heel veel gevallen als zelfmoord door verhanging worden geregistreerd.

woman, face, contour

geralt (CC0), Pixabay

In plaats van de vaak aangehaalde schatting van 500 tot 1.000 sterfgevallen per jaar, suggereren de nieuwe resultaten dat het werkelijke aantal auto-erotische sterfgevallen per jaar in de VS minder dan 160 is. Bij masturbatie wordt dit ook wel auto-erotische asfyxie (AEA) genoemd. Maar vaak zijn er niet geregistreerde gevallen, zeker wanneer het om auto-erotiek gaat. Mensen die zich bezighouden met auto-erotiek gebruiken vaak verstikkingsmethoden zoals ophangen, een plastic zak of chemische stoffen, en deze kunnen leiden tot overlijden door een ongeval .

BDSM

Wurgseks en zogenaamde ‘breathplay’ zijn “mogelijk de grootste veroorzakers van permanente schade en overlijden binnen de bdsm-wereld,” zegt Barak*, verpleger en mede-eigenaar van adventuresinsexuality.org.

Het belangrijkste om in je achterhoofd te houden is dat het bij iedereen die het probeert mis kan gaan. Onderzoek toont aan dat het bij gezonde volwassenen onwaarschijnlijk is dat ze permanente schade oplopen als degene die gewurgd wordt snel (en voordat hij of zij bewusteloos raakt) losgelaten wordt. Maar Barak waarschuwt dat “dit niet betekent dat er geen bijwerkingen en mogelijke langetermijnschade” kan zijn bij zoiets. Verstikking is een zware belasting op je lichaam, die “moeite met ademhalen, een schorre stem of hoesten, moeite met slikken, hoofdpijn, en duizeligheid” kan veroorzaken, aldus Barak. Ook kan je  kleine rode vlekjes verwachten (vooral in het gezicht), bleekheid van de huid en gebarsten bloedvaatjes in het oog. Soms zie je ook tijdelijk wurgsporen in de nek.

Het drukken op de luchtpijp  is erg gevaarlijk. De luchtpijp bestaat uit een aaneenschakeling van harde ringen en zacht spierweefsel. Bij druk op het zachte deel van de luchtpijp kan die inzakken.

Geen juiste beslissingen meer kunnen nemen

Door het zuurstofgebrek ben je niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen of normaal te kunnen bewegen of om je partner aan te geven dat je wil stoppen. Het is een kwestie van luttele seconden en die schieten er nogal eens bij in als je een hevig orgasme ervaart. Soms gebeurt wurgseks na het nuttigen van veel alcohol. Wanneer iemand overgeeft terwijl de keel dichtgenepen wordt, kan het ook tot ernstige letsels of echte verstikking lijden.

Als een persoon zich niet realiseert – misschien door onervarenheid, middelengebruik, de donkere kamer of de gebruikte seksuele positie – dat zijn partner het bewustzijn heeft verloren en als hij zijn partner blijft stikken, kan een volledige hartstilstand optreden.

woman, sad, unhappy

hobim (CC0), Pixabay

Het ergste dat er kan gebeuren: Doodgaan. Dat is vooral een risico als het escaleert tot gewelddadige wurging, waarbij de nek wordt dichtgeknepen. En als je vriend een vooraf bestaande medische aandoening heeft, zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, hersenaneurysma, of carotisstenose (vernauwing van de halsslagader), is de kans op een dodelijke afloop een stuk groter.

Het is een riskante vorm van seks waarschuwt ook Sensoa. Wees je bewust van de grote risico’s.

Steeds vaker bij studenten

Onderzoek uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland toont aan dat seksuele verstikking/wurging steeds vaker voorkomt onder jonge volwassenen, vrouwen onevenredig treft, vaak begint in de adolescentie en vaak voor het eerst wordt ontdekt via pornografie, sociale media, partners en vrienden.

Historisch gezien is de praktijk van auto-erotische verstikking gedocumenteerd sinds het begin van de 17e eeuw. Het werd voor het eerst gebruikt als een behandeling voor erectiestoornissen . Het idee hiervoor kwam hoogstwaarschijnlijk van proefpersonen die door ophanging werden geëxecuteerd . Waarnemers bij openbare ophangingen merkten op dat mannelijke slachtoffers een erectie ontwikkelden , die soms na de dood achterbleef (een erectie van de dood ), en af ​​en toe ejaculeerden wanneer ze werden opgehangen.

Onderzoek van Herbenick en collega’s bij 4242 studenten

Voor hun studie onderzochten Debby Herbenick en collega’s 4.242 deelnemers die niet-gegradueerde (2668) of afgestudeerde studenten (1576) waren die waren gerekruteerd aan een universiteit in het Midwesten van de Verenigde Staten. De deelnemers waren 62,9% studenten en 37,1% afgestudeerde of professionele studenten. Deelnemers vulden een vertrouwelijke online enquête in het voorjaar van 2021 in met gegevens in omtrent over demografie, sociaal leven, levensbetrokkenheid, geschiedenis van verstikkingspogingen tijdens seks of andere spelletjes, leeftijd waarop ze voor het eerst aan (seksuele) verstikking deden, hoeveel partners ze hebben gestikt of door hoeveel partners ze gestikt werden, toestemming tot verstikking als spel, methode/frequentie van verstikking, verstikkingsintensiteit, reacties op verslikking en of ze ooit het bewustzijn hadden verloren of ervoor gezorgd hadden dat een partner het bewustzijn verloor door seksueel stikken.

De resultaten toonden aan dat ongeveer 40% van de deelnemers had deelgenomen aan seksuele verstikking. Dit kwam vaker voor bij niet-gegradueerde studenten dan bij afgestudeerde studenten en seksuele verstikking kwam vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Gemiddeld waren de deelnemers 19 jaar oud toen ze voor het eerst experimenteerden met seksueel stikken, maar een kwart van de deelnemers meldde voor het eerst verstikkingsseks te hebben gehad tussen de 10 en 17 jaar oud.

De primaire vorm van verstikking waren deelnemers die zich bezighielden met handmatige verstikking met de handen in plaats van hulpmiddelen. Gemiddeld was de intensiteit van verstikking met 3,8/10 aan de lage kant, maar mannen meldden dat ze een hogere intensiteit gebruikten bij het stikken van een partner dan vrouwen.

Minder dan 1% van de deelnemers deelde mee dat zijzelf of een partner ooit het bewustzijn verloor tijdens seksuele verstikking. Veelvoorkomende reacties op verslikking waren plezierige sensaties/euforie (81,7%), een hoofdstoot (43,8%), het gevoel alsof ze niet konden ademen (43,0%), moeite met slikken (38,9%), niet kunnen praten (37,6%) en tranende ogen (37,2%). Ongeveer 15% had nekkneuzingen opgemerkt en 3% had het bewustzijn verloren door te stikken. Ongeveer 1% van de deelnemers had onvrijwillig urine verloren terwijl ze gestikt waren en 4% meldde dat ze nekzwelling hadden ervaren door te zijn gestikt. Nekoedeem (zwelling) kan snel optreden, maar is ook gemeld tot 36 uur na wurging en kan levensbedreigend zijn vanwege mogelijke blokkade van de luchtwegen.

Slechts minderheid ervaarde plezier van verstikking

Verrassend genoeg werd het plezier van verstikking alleen ervaren door de minderheid. Als het niet erg plezierig is en toch aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, is het merkwaardig hoe verstikking zo snel in prevalentie is toegenomen vinden de onderzoekers.

grayscale photo of human skeleton

Foto van Charl Folscher

Opvallend in het onderzoek was ook dat de personen die verstikkingsseks hadden ervaren weliswaar kloegen over klachten achteraf maar nooit hulp hadden gezocht. Wellicht was er een groot schaamtegevoel om naar gezondheidszorg te stappen met ademhalings- of andere klachten en daarbij te moeten aangeven dat deze een gevolg waren van verstikkingsseks. Sommigen gaven wel aan dat ze niet naar gezondheidszorg durfden stappen omdat er dan mogelijk politie zou ingeschakeld worden en hun partner van seksueel geweld zou kunnen beschuldigd worden.

De meeste verstikkingservaringen (> 90%) werden beschreven als consensueel, maar  bijna een derde van de  deelnemers meldden zich bang te hebben gevoeld terwijl ze werden gestikt, in overeenstemming met onderzoek dat aantoont en populaire literatuur beschrijft dat verstikking beangstigend kan zijn wanneer het harder wordt gedaan dan verwacht, met twee handen, zonder eerst te bespreken, of op manieren die pijnlijk zijn  Dit kan erop wijzen dat sommige ervaringen met consensuele verstikking seksuele compliantie (= volgzaamheid, slapheid, meegaandheid) weerspiegelen en mogelijk onverwacht of onaangenaam waren, maar nog steeds geaccepteerd door de persoon die werd gestikt omdat men de partner niet wil verliezen of door de zogenaamde grote liefde voor de partner.

Vooral plezierige ervaringen bij studenten niet bij afgestudeerde studenten

“We ontdekten dat meer niet-gegradueerde studenten het stikken als ‘zeer plezierig’ beoordeelden in vergelijking met afgestudeerde studenten, wat een weerspiegeling kan zijn van het snelle tempo waarmee verstikking onder jongeren gemeengoed is geworden,” merkten de onderzoekers op. “Maar voor een seksuele praktijk die gevolgen heeft voor de gezondheid en mogelijk dodelijk is, viel het ons op dat een minderheid van de deelnemers (zij het een aanzienlijke minderheid) het verstikken beschreef als ‘zeer plezierig’. Als het niet erg plezierig is en toch aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, is het merkwaardig hoe verstikking toch zo snel in prevalentie is toegenomen.”

Dat meer dan een derde van de deelnemers niet in staat was om te spreken terwijl ze gestikt waren, heeft gevolgen voor voorlichting over seksuele toestemming, wat suggereert dat veilige gebaren (en niet alleen veilige woorden) een belangrijk onderdeel kunnen zijn van seksuele communicatie en schadebeperking. In tegenstelling tot praktijken die worden aangemoedigd in BDSM-gemeenschappen, waar er strategieën zijn voor schadebeperking en toestemming, lijken de reguliere benaderingen van verstikking gangbaar onder studenten weinig tot geen strategieën voor veiligheid of schadebeperking te omvatten en zelfs geen rekening te houden met het feit dat mensen mogelijk niet kunnen praten of het bewustzijn kunnen verliezen wanneer ze worden gestikt en dus niet meer kunnen aangeven dat ze willen stoppen. Iemand zei : “Als je aan het daten bent, wordt het van je verwacht en als je er niet in meegaat, ben je saai.”

Beperkingen van de studie

Deze studie heeft belangrijke stappen gezet om de kenmerken van seksuele verstikking beter te begrijpen. Desondanks zijn er beperkingen op te merken. Een van die beperkingen is dat de resultaten allemaal zelfrapportage waren en dat mensen zich vaak niet herinneren of ze het bewustzijn hebben verloren in seksuele verstikkingssituaties. Bovendien maakte deze studie geen onderscheid tussen verstikking waardoor de ademhaling stopt, verstikking die de bloedtoevoer naar de hersenen verhindert, of verstikking die beide doet. Dit kan belangrijk zijn voor hoe verstikking het lichaam beïnvloedt en welke bijwerkingen mensen ervaren.

naked woman lying on bed during daytime

Foto van Maddi Bazzocco

Waarom gaan vrouwen in op de vraag van hun partner?

In een ander artikel beschrijven Hebernick en collega’s ervaringen van jonge vrouwen met verstikking tijdens seks. “Het was eng, maar toen was het een beetje spannend”

Door middel van diepte-interviews met 24 niet-gegradueerde en afgestudeerde vrouwelijke studenten in de leeftijd van 18 tot 33, probeerden de onderzoekers te begrijpen hoe vrouwen communiceren over verstikking, hun leren over en initiatie tot verstikking, hun gevoelens over zelf verstikt worden tijdens seks en verstikking van anderen,  toestemming en veiligheidspraktijken die werden gebruikt in verband met verstikking. Ze ontdekten dat vrouwen voor het eerst over verstikking hadden geleerd via verschillende bronnen, waaronder pornografie, erotische verhalen, tijdschriften, sociale media, vrienden en partners. Terwijl alle 24 vrouwen ooit hadden meegedaan aan wurgseks, hadden slechts 13 van de 24 ooit zelf een partner gestikt. Ze beschreven dat ze zowel met mannen als met vrouwen aan verstikkingsseks hadden gedaan en met zowel toegewijde als meer casual partnertypes. Deelnemers beschreven consensuele en niet-consensuele verstikkingservaringen. Terwijl veel vrouwen het leuk vonden om te stikken, deden anderen het vooral om hun seksuele partner te plezieren. Vrouwen beschreven verschillende methoden en intensiteiten van verstikking. Nochtans hadden zeer weinigen ooit informatie gezocht over veiligheidspraktijken of risicobeperking, en slechts enkelen hadden afspraken gemaakt rond veilige woorden of veilige gebaren met partners.

Herbenick en collega’s voegen er aan toe. “Nu verstikking onder jongeren veel voorkomt, zal het belangrijk zijn voor ouders, opvoeders en clinici om te overwegen hoe ze jonge mensen kunnen voorlichten over verstikking tijdens seks, de mogelijke dodelijkheid en gevolgen voor de gezondheid, evenals juridische gevolgen voor degenen die letsel of dood veroorzaken door hun partner(s) te verstikken’.

Taak voor het onderwijs?

Gezien de uitdagingen van het verstrekken van medisch nauwkeurige informatie aan jongeren over zelfs elementaire seksuele gezondheidsinformatie, erkennen we dat de meeste middelbare scholen zich niet zullen bezighouden met verstikking of ruige seks – en evenmin zullen de meeste leraren waarschijnlijk voldoende expertise hebben op dit onderbelichte gebied om les te geven over verstikking in een manier die nauwkeurig is en de reeds gemarginaliseerde gemeenschappen niet verder stigmatiseert. Omdat verstikking echter vaak wordt afgebeeld in pornografie, kunnen er mogelijkheden zijn om voorlichting te geven over verstikking als onderdeel van pornografische alfabetiseringsprogramma’s.

Waarom wurgseks?

Er is nooit een duidelijke verklaring geweest waarom het gebrek aan zuurstof seksueel genot creëert. Mensen hebben een enorme verscheidenheid aan fantasieën die hen opwinden. Het kan zijn dat wat aantrekkelijk is een fantasie is van stikken. Hoewel mensen zich ervan bewust kunnen zijn dat het gevaarlijk is, betekent de aard van het menselijk denken dat mensen niet altijd rationele beslissingen nemen. Het gevaar zit niet in de hoofden van mensen als ze iets gevaarlijks doen. Aangezien studenten snel grenzen durven verleggen lijkt de kans dat ze hiermee gaan experimenteren veel groter dan bij de doorsnee populatie.

sex, love, embrace

Lumapoche (CC0), Pixabay

De Fransen noemen een orgasme la petite mort – de kleine dood. Als je ooit hebt gevoeld dat je zuurstof werd afgesneden terwijl je op weg was naar een climax, begrijp je misschien waarom het zo aantrekkelijk is om je lucht af te snijden tijdens een orgasme. Een lichte kneep rond de nek, getimed met een toename van het seksuele ritme, kan de erotische aard van een intieme ontmoeting even angstaanjagend plezierig als gevaarlijk maken. Er is een directe fysiologische verklaring achter het verhoogde gevoel, en het heeft ook te maken met de stroom van zuurstof die komt na het loslaten van de verstikking. Wanneer de plotselinge uitbarsting van lucht wordt gecombineerd met de endorfines die vrijkomen tijdens seks, is het resultaat een verhoogde sensatie beweren sommigen.

Maar het psychologische effect is des te krachtiger. Zoals Oscar Wilde het uitdrukte: “Alle mannen doden het ding waarvan ze houden.” Natuurlijk willen we onze dierbaren niet echt doden (hoezeer ze ons soms ook irriteren), maar voor sommigen is zelfs de mogelijkheid  opwindend. Verstikking is de enige manier waarop een volledig ongeschoolde persoon een ander echt kan doden met niets anders dan blote handen. En op het moment dat de handen zich om de keel wikkelen en er een beetje druk wordt uitgeoefend, hangt die dodelijke waarheid daar tussen twee geliefden. ‘Ademspel’, zoals het in de kinkgemeenschap bekend is, houdt in dat je seks hebt terwijl je je geliefde het meest elementaire element ontneemt dat nodig is om in leven te blijven. Het is het absolute in het spel van ontbering, en te veel ontbering kan een leven beëindigen.

Ontbering en dan vrijlating

Elke kleine toegevoegde druk heeft een exponentieel effect. En dan: de vrijlating.Wanneer het stikken loslaat of stopt, resulteert de stroom van bloed en zuurstof naar de hersenen in een explosie van gelukkige hersenchemicaliën zoals dopamine, serotonine en endorfine. Sommige mensen zeggen dat stikken sterkere orgasmes veroorzaakt. Voor degenen die de verstikking doen, is de handeling een vorm van overheersing.

Er is  een duidelijke fysiologische reden waarom sommigen zweren bij de verstikkingsgreep tijdens seks zegt Ian Kerner, Ph.D., auteur van She Comes First. “De ademstoot die ontstaat nadat je bent gestikt, maakt endorfines vrij, die in combinatie met de neurochemische cocktail van seks een gevoel van verhoogde opwinding creëren” Die spanning kan seksuele sensaties versterken.

Wanneer de vloed van zuurstof terugkeert naar de uitgehongerde bloedbaan, ontstaat er een begrip – bewust of niet – tussen de geliefden: degene die de lucht afsluit geeft de ander de adem terug nadat hij hem heeft weggenomen. Iets dat veel kostbaarder en belangrijker is dan een ordinair orgasme. Dit toelaten is het ultieme bewijs van vertrouwen dat men aan de geliefde kan geven.  Sommigen van ons hebben misschien het ‘flauwvallen’-spel gespeeld toen we jonger waren, niet wetende dat er een hele wereld van erotische onderstroom aan verbonden was. Het zichzelf of elkaar op verzoek verwurgen staat bij kinderen bekend als het stikspelletje en kan in enkele gevallen dodelijk aflopen. In Franssprekende landen spreekt men van ook wel van ´le jeu du foulard´ (sjaalspelletje).

Soft SM blijkt populair bij studenten

Het is misschien nog een taboe, maar heel veel mensen doen het: soft SM. Uit onderzoek in Amerika blijkt dat 80% van de studenten niet vies is van ruwe seks. Seksuoloog aan de PXL in Hasselt Sam Geuens vertelt meer over dat cijfer in ‘Nieuwe Feiten’. “Het is niet gek dat die experimenteercijfers daar zo hoog liggen.”

In het onderzoek gaf acht op de tien studenten aan dat ze ruige seks wel eens gedaan hebben en leuk vonden. Maar wat is dat eigenlijk, ruwe seks? “Dat is een heel complex gegeven” vertelt seksuoloog Sam Geuens. “Daar worden verschillende definities aan gegeven.” Vastgebonden worden, wurgseks, aan de haren trekken,… je kan het allemaal onder de noemer SM plakken. En de helft van de studenten doet het soms tot vaak.

Het is normaal dat mensen experimenteren. Dat studenten hier zo hoog op scoren is ook niet abnormaal. “Op die leeftijd zijn jongeren heel seksueel actief. Het is niet gek dat die experimenteercijfers in die categorie daar zo hoog liggen” vertelt hij. De jeugd gaat op zoek naar wat hij of zij leuk vindt en welke dingen juist niet werken. Nochtans gaat die fase van experimenteren in ruwe seks ook weer weg. “Ik ben ervan overtuigd dat dat op latere leeftijd wel minder wordt” vertelt Geuens.

Impact van porno?

Dr. Herbenick is van mening dat een verhoogde blootstelling aan porno verstikkingsseks heeft genormaliseerd. Vandaar ook de spectaculaire opkomst van verstikking.  Erika Lust, een van ’s werelds enige vrouwelijke pornoregisseurs, is het ermee eens dat wurg- en verstikkingsscènes nu de porno domineren. “Gezichten slaan, iemand doen stikken, kokhalzen en spugen is de alfa en omega geworden van elke pornoscène en niet binnen een BDSM-context”, zegt ze. “Deze worden gepresenteerd als standaard manieren om seks te hebben, terwijl het in feite niches zijn.” Lust wijst erop dat als seksuele voorlichting ontoereikend is, „jongeren naar het internet gaan voor antwoorden. De eerste blootstelling van veel mensen aan seks is hardcore porno”. Dit, zegt ze, leert kinderen “dat mannen ruw en veeleisend moeten zijn, en dat degradatie en vernedering standaard is.”

Een jonge man waarmee The Guardian sprak, zei dat hij zijn vriendin wurgde en dat al jaren doet, “omdat ze het leuk vindt”. Dagen later nam hij weer contact op. “Ik dacht aan ons gesprek en vroeg haar ernaar. Ze zei dat ze het eigenlijk niet leuk vindt; ze dacht dat ik het leuk vond. Maar het punt is, ik niet: ik dacht dat het was wat ze wilde.”

Vervolgonderzoek nodig

Herbenick en collega’s pleiten voor vervolgonderzoek naar de ervaringen van mensen van alle geslachten die door hun partner(s) worden gevraagd om hen te wurgen. Hoe denken ze over het wurgen van hun partner(s), vooral als ze zichzelf zien als iemand die geen mensen kan kwetsen of die respect willen betonen naar vrouwen in het bijzonder.  Hoe onderscheiden mensen seksueel stikken/wurgen van seksueel geweld?

Sommige mensen hebben misschien de indruk dat seksueel stikken niet riskant is, aangezien sterfgevallen zeldzaam zijn. De COVID-19-pandemie heeft echter duidelijk gemaakt dat zelfs veel zorgverleners zich er niet van bewust zijn dat hypoxie zich van persoon tot persoon anders kan voordoen en dat sommige mensen normaal kunnen handelen en er gezond uit kunnen zien, zelfs als hun zuurstofgehalte daalt maar er toch later gevolgen van kunnen ondervinden. Dit is belangrijk omdat we niet kunnen verwachten dat de meeste mensen (vooral adolescenten en jonge volwassenen) kunnen vaststellen of hun partner hypoxisch of ischemisch wordt of op het punt staat het bewustzijn te verliezen.

Veiligheid bij breath control/wurgseks?

Seksuele verstikking/wurgseks is riskant. De belangrijkste regel is : doe het niet.

Waar let je zeker op als je er toch aan wil beginnen?
• Spreek met je partner altijd een stopsignaal af.
• De hersenen kunnen maximaal 3 minuten zonder zuurstof. Langer lijden ze ernstige schade.
• Vermijd regelmatig blootstaan aan korte perioden zonder zuurstof. Dat kan lijden tot hersenschade.
• Doe nooit aan wurgseks als je last hebt van longaandoeningen en hartproblemen.
• Doe niet aan wurgseks vlak na hyperventilatie.
• Combineer wurgseks nooit met drugs of alcohol.

Flauwvallen bij wurgseks. Wat doe je als je partner het bewustzijn verliest?
• Verwijder onmiddellijk alle vormen van bondage, riemen, maskers…
• Leg je partner op de rug, met de benen omhoog.
• Zorg voor voldoende ventilatie.
• Als je partner binnen de halve minuut niet bijkomt, check dan de hartslag en ademhaling. Zoek onmiddellijk medische hulp als hij of zij binnen de 2 minuten niet bijkomt.
• Laat iemand die bewusteloos is nooit alleen.

Praat erover
Voel je je aangetrokken door breath control? Verdiep je in de risico’s ervan. Praat erover met een therapeut.

De studie, “Frequency, Method, Intensity, and Health Sequalae of Sexual Choking Among US Undergraduate and Graduate Students“, is geschreven door Debby Herbenick, Tsung-chieh Fu, Heather Eastman-Mueller, Sally Thomas, Dubravka Svetina Valdivia, Molly Rosenberg, Lucia Guerra-Reyes, Paul J. Wright, Keisuke Kawata en John R. Feiner.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35902430/


Rechtspraak

Pokémon-moord. Jonny Van den Broeck heeft op 7 februari 2017 Shashia Moreau naar zijn appartement in de Van Stralenstraat gelokt met Pokémon-figuurtjes. Volgens de assisenjury was het zijn doel om Shashia te overmeesteren, te verkrachten en haar dan te vermoorden. De verdediging had gepleit dat het nooit de intentie van Van den Broeck was om Shashia te doden. Zij ging vrijwillig mee naar zijn appartement. Daar kwam het tot een vrijpartij met wurgseks die fataal afliep. De verdediging vroeg de feiten te herkwalificeren van ‘moord’ naar ‘opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden maar met de dood tot gevolg’. Volgens de jury echter heeft Van den Broeck gehandeld vanuit een vooraf bepaald plan. De dood van Shashia is geen ongeluk tijdens een seksuele opwelling. De jury vindt het aannemelijk dat Van den Broeck bij die moord een halsband heeft gebruikt. Dat blijkt uit de kwetsuren vastgesteld bij de autopsie en ook uit de verklaringen van Van den Broeck zelf. Hij had een halsband, maar had die weggegooid na de moord op Shashia. Twee dagen na de feiten werd het lichaam van het meisje aangetroffen in een 75 centimeter diepe put in de binnentuin van Van den Broeks appartement. Ze was naakt en vastgebonden aan armen en benen. Uit de autopsie bleek dat ze gewurgd werd. De jury is ook overtuigd dat Jonny Van den Broeck al langer met gruwelijke seksfantasieën rondliep. Dat blijkt uit zijn chatgesprekken waarin hij fantaseerde over de ontvoering van 12-jarige meisjes of wurgseks tot de dood van zijn partner. Toen Van den Broeck met de vondst van het lichaam geconfronteerd werd, beweerde hij niet meer te weten hoe ze aan haar einde was gekomen. Pas op de eerste dag van zijn proces zei hij plots dat ze door uit de hand gelopen wurgseks om het leven was gekomen. De jury geloofde hem niet. (Bron HLN 25/10/2019)

In de rechtbank (Nederland) wordt er weinig aandacht besteed aan auto-erotische gevallen. Deze worden immers vaak afgeschreven als zelfmoord. Juridisch wordt het pas echt interessant als we gaan kijken naar de fatale asfyxiofilie gevallen waar er wel sprake was van een tweede partij. Had deze partij anders moeten handelen? En, misschien nog wel belangrijker, is deze partij nu strafbaar? ‘Wurgseks’ lijkt voor velen blijkbaar een gemakkelijk verweer om weg te komen met misdrijven. In een aantal processen is te zien dat zelfs wanneer een zaak veel meer feiten omvat dan ‘slechts’ een verstikking of verwurging, er een asfyxiofilie-verweer wordt gevoerd. Al wordt het vaak niet aangenomen als sterk genoeg verweer, wordt het dus toch soms naar voren gebracht in gelijksoortige zaken zoals hierboven.

Dit doet de vraag rijzen wat hier daadwerkelijk het effect van zal zijn mocht het verweer wel worden aangenomen? “Wurgseks is niet strafbaar. In principe gaat er niemand dood aan. Het gaat hierbij om mensen die risico’s bewust opzoeken, maar niet de intentie hebben dat er iets zou kunnen gebeuren”, vindt Rick Krijnen, voormalig advocaat in een ‘wurgseks-zaak’. De straf hangt volgens hem ook af van de omstandigheden voor en na het ongeval. Daaruit moet blijken of het een ongeluk is geweest. “De rechter oordeelt hierover” aldus Krijnen.

“De rechter maakt uiteindelijk de afweging: gaat het om een spontane gebeurtenis of is het een plan de man van het leven te beroven?”. Van Lunsen stelt ook dat het eigenlijk niet goed voorstelbaar is dat in een context, waarbij degene die de parafilie heeft iemand anders voor hulp inroept, dit leidt tot overlijden. “Want die andere wordt juist ingezet als een soort veiligheidsmechanisme. Dus ik denk dat als dat ter verdediging wordt opgeroepen, deze stelling al meteen moet worden bekeken met hele gerede twijfel. Er kunnen natuurlijk altijd rare dingen gebeuren, maar dat is zeer onwaarschijnlijk.” Mocht de rechtbank het verhaal van een verdachte, waarin werd gesteld dat het letsel dan wel de dood een gevolg is van wurgseks, toch overnemen zal dit resulteren in een afwezigheid van voorbedachte rade.

Moord zal dan dus niet kunnen worden bewezen. Ook voor doodslag zal er dan geen veroordeling kunnen plaatsvinden aangezien er geen sprake zal zijn van (voorwaardelijk) opzet. Omdat er bij mensen met asfyxiofilie vaak een psychiatrische stoornis wordt vastgesteld,is de kans op een eventuele oplegging van terbeschikkingstelling (tbs) aanwezig. De afweging tussen een minder hoge straf, maar dan wellicht een vergrote kans op terbeschikkingstelling,is er een voor de verdachte. Auteur Janne Joosten https://juristinbedrijf.nl/


Casussen (Bron https://www.theguardian.com/society/2019/jul/25/fatal-hateful-rise-of-choking-during-sex)

Jeen Wynne-Jones weet bijna niets over de laatste levende momenten van haar dochter Vicky. Ze weet alleen dat Vicky, een lange, blonde, 25-jarige pasgetrouwde die als accountmanager werkte en zonder problemen een balans kon berekenen of een kledingkast kon samenstellen, op een nacht in november in 2009 door haar man werd gewurgd. .

Vicky was slechts vijf maanden eerder met Michael Roberts getrouwd, maar het paar was vier jaar samen en woonde dicht bij hun familie in Warrington, in Cheshire. Jan, haar man en hun drie andere kinderen zagen Roberts als onderdeel van het gezin. Er waren geen “waarschuwingssignalen”, geen bewijs van misbruik of driftbuien.

Volgens Roberts was Vicky’s dood een verschrikkelijk ongeluk geweest, een ‘seksspel dat fout was gegaan’. In de rechtbank pleitte hij niet schuldig te zijn aan moord op haar en beweerde dat ze seks hadden gehad op de bank met een koord van een badjas om Vicky’s nek en dat ze hem drie keer had opgedragen om “strakker aan te trekken”. Toen ze op de grond zakte, dacht hij dat ze een grapje maakte en wachtte tot ze rechtop ging zitten en zei: “Boe!” Toen hij besefte dat zijn vrouw dood was, ging hij in de hoek zitten huilen.

‘Ik wist dat het niet waar was, maar ik wilde niet te veel protesteren’, zegt Jan. ‘Drie dagen hebben we naar hem moeten luisteren. Ik dacht: ‘Heb je nog niet genoeg gedaan?’ Er waren maar twee mensen toen het gebeurde en de jury kan maar van één van hen horen – dat is enorm. Dat is wat je niet kunt veranderen.”

Gelukkig was er voldoende bewijs om voor Vicky te spreken. Uit het pathologierapport bleek dat haar verwondingen niet veroorzaakt konden zijn door een koord van een kamerjas en dat het gebruikte geweld buitensporig was. Roberts had een tongbeen gebroken in de voorkant van haar nek. Hij had geen ambulance gebeld. Hij verborg Vicky’s lichaam in de garage en vertelde haar familie dat ze hem had verlaten voor een andere man. Uit zijn telefoon bleek dat hij affaires had met ten minste drie vrouwen, waarbij hij die avond constant met een van hen belde. Een brief geschreven door Vicky werd gevonden in het appartement, waaruit bleek dat ze iets van Roberts’ ontrouw had ontdekt en hem een ​​deadline gaf – die viel in het weekend dat ze stierf.

De jury vond Roberts schuldig aan moord en hij werd veroordeeld tot een minimum van 17 jaar. Hij heeft nooit de waarheid verteld over wat er werkelijk is gebeurd. “Hij nam Vicky, haar keuzes, haar kansen, haar toekomst af”, zegt Vicky’s zus, Lindsey Wynne-Jones. “En toen nam hij haar waardigheid. Zelfs nu wordt er gefocust op het ‘seksspel dat fout is gegaan’. Ook al werd het weerlegd, het zal er altijd zijn.”

Slechts een maand na het proces werd een andere vrouw, Michelle Stonall, gewurgd aangetroffen met de riem van haar hond in Sheldon Country Park, Birmingham. Haar moordenaar gebruikte hetzelfde ‘seksspel’-verdediging. Nog geen twee maanden later werd Anna Banks, een 25-jarige klasassistente, gewurgd door haar vriend van vier maanden. Daniel Lancaster beweerde dat Banks “het leuk vond om te worden gesmoord tijdens geslachtsgemeenschap”. Hij werd niet schuldig bevonden aan moord , maar schuldig bevonden aan doodslag en kreeg een gevangenisstraf van vier jaar.

Sinds december vorig jaar heeft een groep vrouwen geprobeerd om “seksspelletjes die fout zijn gegaan” verdedigingsmoorden op één plek te verzamelen – de website We Can’t Consent to This . In de tien jaar sinds Vicky’s moord zijn dergelijke moorden met 90% gestegen. Bij tweederde gaat het om wurging.

Lucy*, 33, die afgelopen september een man ontmoette op Tinder, beschrijft een soortgelijke ervaring. “Hij was een erg knappe jongen, goed gelukt”, zegt ze. Ze gingen op date: eten en drinken. Daarna ging Lucy naar zijn huis, waar ze naar de slaapkamer verhuisden. “Hier wordt het een beetje wazig”, herinnert Lucy zich. “Ik was dronken, maar ik kon toestemmen. Hij vroeg of hij me kon wurgen en ik zei ja – ik had het eerder gedaan.” Voorheen was de verstikking niet “een groot probleem” geweest – een klein onderdeel van de hele ervaring en vergelijkbaar met “een beetje aan haar trekken”; dat wil zeggen, een snelle en kleine hoeveelheid pijn bedoeld om plezierig te zijn.

“Maar het volgende dat ik me herinner, is dat ik naar adem happend wakker werd met hem bovenop me. Ik weet niet zeker hoe lang ik flauwviel. Ik heb om 6.30 uur een Uber geboekt om daar weg te komen. De volgende dag zag ik de blauwe plekken op mijn borst. We spraken hierna en alles wat hij zei was dat, ‘we werden allebei een beetje meegesleept’.”


Het was juni 2012 toen het levenloze lichaam van Ilona werd gevonden. Haar vriend, Arnoldus van H., wordt als schuldige aangewezen. Hij zou Ilona hebben gewurgd met haar legging, nadat hij haar aan het bed had vastgebonden. Van H. zegt dat hij deze avond een black-out heeft gehad die twee dagen duurde. Hij werd onderzocht door een psychiater en een psycholoog. Zij stelden vast dat er bij de man sprake was van een stoornis. Verder bleek de 31-jarige een voorliefde voor bondage en wurgseks te hebben; in zijn ouderlijkhuis vond de politie dvd’s en filmpjes over het seksspel. Op 30 juni 2013 wordt Van H.door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot zes jaar cel en terbeschikkingstelling. Bron


Foto HBvL 05/11/2022

 

Bronnen

https://www.theguardian.com/society/2019/jul/25/fatal-hateful-rise-of-choking-during-sex

https://en.wikipedia.org/wiki/Erotic_asphyxiation

https://www.womenshealthmag.com/sex-and-love/a19938109/choking-during-sex/

https://www.thedailybeast.com/the-dangerous-appeal-of-choking

https://www.webmd.com/sex/what-is-sexual-asphyxiation

https://www.allesoverseks.be

https://www.psypost.org/2022/10/choking-during-is-surprisingly-common-among-college-students-even-though-most-dont-find-it-very-pleasurable-64059

https://www.menshealth.com/sex-women/a26471117/choking-during-sex/

https://nos.nl/video/681585-wurgseks-hoe-gaat-dat-in-z-n-werk

https://www.livescience.com/21794-autoerotic-deaths-accidental-asphyxiation.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wurgseks

https://www.vice.com/nl/article/jpnj5x/hoe-gevaarlijk-is-wurgseks

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34761344/

https://www.trouw.nl/nieuws/jaarlijks-60-doden-door-wurgseks~ba88d466/