Epidemie van seksueel geweld in scholen in UK

Student onterecht beschuldigd van verkrachting
Minderjarigen verdacht van seksueel misbruik

http://www.rgbstock.com/


Kunnen we een epidemie van seksueel geweld op scholen blijven negeren vraagt Laura Bates zich af in The Guardian. In drie jaar tijd werde er 5.500 seksuele geweldplegingen tegen leerlingen gerapporteerd aan de politie.

‘Wanneer seksuele intimidatie en mishandeling op zo’n jonge leeftijd beginnen, kan dit voor kinderen heel verwarrend zijn.’

“Ik wil dood.” De dochter van Rob en Claire Johnson was schreeuwend, hysterisch en ontroostbaar.

De tien jaar oude Emily vertelde hen dat een jongen op school haar hard had geslagen over het gezicht: “Ik wil dood. Niemand gelooft mij. Hij slaat me en niemand gelooft mij. ‘

We wisten niet wat we moesten doen,’ zegt Rob tegen zijn stem die weergalmt van de hulpeloosheid en frustratie die hij voelde. “Horen haar zeggen die woorden – welke ouder wil dat horen van hun 10-jarige dochter?”

Toen Claire met de school over het incident probeerde te praten, verwierpen ze het snel als “een misverstand” en zeiden ze: “Alle problemen zijn opgelost en iedereen is nu terug gelukkig.” Maar Emily was verre van gelukkig. Tijdens volgende gesprekken beschreef ze hoe de betreffende jongen haar de afgelopen tien maanden seksueel had gepest en mishandeld.

Een  klasgenote vertelde aan het personeel dat  het gebeurde in een hoek van de speelplaats bekend als de “zeshoek”, waar de jongen Emily tegen een muur had geduwd, haar handen aan weerszijden van haar omhoog tegen de muur had gehouden terwijl hij zijn lichaam tegen het hare wreef. Emily sloot haar ogen en begon te huilen.

Het schoolpersoneel had het incident niet serieus genoeg genomen om contact op te nemen met de ouders van Emily. In de tussenliggende maanden zagen de Johnsons Emily boos worden en zich terugtrekken en dat ze zichzelf begon te beschadigen.

Toen begon alles op zijn plaats te vallen. In de voorgaande maanden had de jongen Emily gevraagd voor orale seks en eiste haar vagina zien.  ​​Toen haar zus besloten om haar stilte te doorbreken, vertelt Rob en Claire: “Hij vroeg haar om een ​​blow job” Claire’s stem is vol emoties terwijl ze verder ging: “Emily wist niet eens wat het betekende. Ze zei: ‘Ik denk dat het harde seks betekent.’ ”

Wanneer de radeloze ouders Emily vroegen waarom ze  niet had verteld wat er gebeurde, gaf ze toe dat ze doodsbang was. Ze zouden boos op haar zijn als ze het zou verder vertellen.

Emily is verre van alleen. Volgens onderzoek van de BBC werden 5.500 zedendelicten aan de politie gemeld als gevolg van bezoeken aan Britse scholen gedurende een periode van drie jaar tot juli 2015, waaronder 600 verkrachtingen. En een recent rapport van de Women’s and Equities Select Committee (WESC) benadrukte wijdverspreide seksuele intimidatie en misbruik van meisjes op school.

Geconfronteerd met het gruwelijke besef van wat hun dochter had meegemaakt, trachtten de Johnsons de bodem van het probleem te doorgronden, maar ondervonden ernstige weerstand. Wanneer ze een brief schreven over het misbruik naar de school had Rob de indruk dat de school het zoveel mogelijk geheim wilde houden en het voorval minimaliseerde als kinderlijk gedrag. Het leek erg veel dat de belangrijkste focus was om de reputatie van de school veilig te stellen in plaats van bescherming van de kinderen.

Rob was er kapot van, zowel door de impact die dit zou kunnen hebben op zijn eigen dochter, als op andere potentiële slachtoffers. Voor hem persoonlijk was het moeilijkste  dat ze niet wilden erkennen dat er zelfs sprake was geweest van seksueel misbruik of aanranding ook al ging het om 10 jarigen.

Slechts 14% van de meisjes die seksueel lastig gevallen werden op school, hadden dit aan een leraar verteld schrijft The Guardian verder.

Seksuele intimidatie van meisjes is wijdverspreid op scholen, maar wordt grotendeels ongemeld en ongeadresseerd, met veel leraren die slecht toegerust zijn om het probleem aan te pakken, beschrijft een onderzoek.

Meer dan één op de drie meisjes (37%) in gemengde middelbare scholen vertelde in een enquête dat ze op school seksueel werden lastiggevallen en  24% werd blootgesteld aan ongewenste fysieke aanraking van seksuele aard.

Het gebruik van seksistische, vrouwonvriendelijke taal is ook wijdverbreid: 66% van de meisjes van de zesde klas kloeg dat ze het gebruik van seksistische taal op scholen hebben ervaren of hebben gezien.

Leraren zijn ook getuige van het wijdverspreide seksisme op scholen – 34% van de leerkrachten in het basisonderwijs zegt wekelijks genderstereotypen te zien en 64% op co-educatieve scholen zegt wekelijks seksistische taal te horen.

Het probleem is zo gemeengoed, beweert het rapport, dat leerlingen dit over het algemeen niet melden. Slechts 14% van degenen die seksuele intimidatie hebben meegemaakt vertelde een leraar en 6% die het gebruik van seksistische taal hoorde meldde het.

Ook vrouwelijke leraren klagen over seksuele intimidatie door leerlingen. “Ik werd nagefloten toen ik probeerde les te geven, en er was een extreem geval waarbij een jongen zijn kruis tegen mijn rug duwde om me te intimideren”, vertelde een leerkracht aan de onderzoekers.

Een andere leraar zei: “In de klas praten jongens over meisjeslichamen en wat ze ermee zouden doen”, maken vrouwelijke seksgeluiden bij de leraren en bij meisjes, vragen meisjes in de klas of een bepaalde foto van hen is, of ze zich beneden hebben geschoren , hoe het eruit ziet. Meisjes hebben verschillende keren in de klas gehuild vanwege misbruik van intieme foto’s. ”

Uit het onderzoek bleek dat 64% van de leraren in het voortgezet onderwijs onzeker was of niet op de hoogte was van beleid en praktijken op hun school met betrekking tot het voorkomen van seksisme, en slechts 20% was getraind in het herkennen en aanpakken van seksisme als onderdeel van hun initiële lerarenopleiding.

Het rapport van  de Nationale Onderwijsunie en de campagnegroep UK Feminista roept de regering  om dringende actie te ondernemen om het probleem aan te pakken

“Scholen en universiteiten hebben een belangrijke rol te spelen bij het afbreken van stereotypen, maar het onderwijsbeleid maakt het moeilijker en niet gemakkelijker”, zei Kevin Courtney, de gezamenlijke algemene secretaris van NEU. “We geven scholen en leraren niet de tools, tijd en onderwijsomgevingen die ze nodig hebben.”

De enquête, die werd uitgevoerd onder 1.500 studenten en 1.600 leerkrachten, sluit aan bij de bevindingen van parlementsleden in de commissie voor vrouwen en gelijkheden vorig jaar. De commissievoorzitter, Maria Miller, zei: “Veertien maanden na ons rapport lijken scholen niet beter in staat om het probleem aan te pakken dan toen. De overheid moet dringend actie ondernemen tegen dit probleem. Negatieve stereotypen, seksistische attitudes, verwachtingen over relaties en seksuele intimidatie en geweld beïnvloeden niet alleen het leven van kinderen, maar creëren ook problemen op latere leeftijd. ”

Bron

Laura Bates https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/dec/12/are-we-ignoring-an-epidemic-of-sexual-violence-in-schools

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/12/sexual-harassment-rife-in-schools-but-largely-unreported-study-says