Mensen die door hun romantische partner worden blootgesteld aan phubbing, zijn minder tevreden met hun romantische relatie

Seksuele intelligentie
Studie vindt een bidirectioneel verband tussen jaloezie op sociale media en het plegen van geweld in romantische relaties

Uit een online-enquête in Turkije bleek dat mensen die meer worden blootgesteld aan

woman holding iPhone during daytime

Photo by Paul Hanaoka

phubbing door hun partner (genegeerd worden door hun partner die gefocust was op hun telefoon) minder tevreden zijn met hun romantische relatie en de kwaliteit ervan als minder beschouwen. Het onderzoek is gepubliceerd in Psychological Reports .

Smartphones stellen individuen in staat om aan veel vitale behoeften te voldoen, zoals communicatie, winkelen, banktransacties en eten bestellen, maar ook verbinding maken met sociale media, games spelen, op internet surfen en andere. Dit is de reden waarom individuen smartphones op alle gebieden van het leven gebruiken.

Het toenemende gebruik van smartphones heeft echter geleid tot een reeks sociale en mogelijk zelfs mentale gezondheidsproblemen, zoals smartphoneverslaving , nomofobie (angst om zonder telefoon te zitten) en plagonomie (angst dat de batterij van de telefoon leeg raakt).

Een van deze sociale problemen is ook phubbing , gedefinieerd als een individu dat zijn/haar aandacht richt op de smartphone tijdens een face-to-face interactie en zich minder bekommert om zijn omgeving. Individuen die zich bezighouden met phubbing besteden tijd aan het gebruik van hun smartphones in plaats van te communiceren met mensen om hen heen.

Het woord phubbing wordt gevormd door de Engelse woorden ‘phone’ en ‘snubbing’ te combineren. Phubbing kan er inderdaad voor zorgen dat mensen die worden genegeerd ten gunste van de smartphone zich niet gerespecteerd en waardeloos voelen.

Eerder onderzoek heeft phubbing in verband gebracht met depressie, familieconflicten, nomofobie, verslaving aan sociale media en de angst om ontwikkelingen te missen. Phubbing-gedrag wordt ook in verband gebracht met negatieve effecten op de tevredenheid met het leven, de communicatiekwaliteit, het psychologisch welzijn en de tevredenheid in het huwelijk.

Om de impact van phubbing-gedrag op romantische relaties en tevredenheid met het leven te onderzoeken, voerde Faruk Caner Yam van de Gaziosmanpaşa-universiteit in Turkije een online-enquête uit onder 308 personen (78,9% vrouwen, gemiddelde leeftijd was 31 jaar).

Deelnemers voltooiden beoordelingen van tevredenheid met het leven (de Satisfaction With Life Scale), van het niveau van blootstelling aan partner phubbing (de Partner Phubbing Scale), relatietevredenheid (de Relationship Assessment Scale) en relatiekwaliteit (de Perceived Romantic Relationship Quality Scale).

De resultaten toonden aan dat mensen die werden blootgesteld aan meer partner-phubbing, ook de kwaliteit van hun romantische relatie als lager zagen en er minder tevreden mee waren. Aan de andere kant was partner-phubbing niet geassocieerd met de algehele tevredenheid met het leven.

Uit verdere analyses bleek echter dat hogere niveaus van relatietevredenheid verband houden met hogere niveaus van tevredenheid met het leven (en tegelijkertijd lagere niveaus van partnerphubbing). Hierdoor konden onderzoekers de aanname testen dat de relatie tussen tevredenheid met het leven en phubbing door partners een indirecte relatie is, bereikt door relatietevredenheid. Uit de analyse van de antwoorden bleek dat zo’n indirect verband inderdaad mogelijk is.

“Het fenomeen van phubbing, dat de sociale interacties van individuen treft, is een belangrijke risicofactor voor romantische relaties. Met andere woorden, partners die te druk zijn met hun smartphones tijdens hun romantische relaties, schaadt de relatietevredenheid en de waargenomen kwaliteit van de romantische relatie. Om deze reden is het erg belangrijk om koppels bewust te maken van het gebruik van smartphones tijdens hun romantische relaties”, concludeert de onderzoeker.

De studie werpt licht op de verbanden tussen gewoonten van smartphonegebruik en relaties met naaste anderen. Het heeft echter beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. De studiedeelnemers waren namelijk overwegend vrouwelijk en de studieopzet staat geen oorzaak-en-gevolg-conclusies toe. Het is mogelijk dat phubbing door partners de tevredenheid en kwaliteit van de relatie vermindert, maar het kan ook een gevolg zijn van verminderde tevredenheid met de relatie en de lagere kwaliteit ervan.

De studie, “The Relationship Between Partner Phubbing and Life Satisfaction: The Mediating Role of Relationship Satisfaction and Perceived Romantic Relationship Quality, is geschreven door Faruk Caner Yam.

Bronnen

https://www.psypost.org/2023/02/people-exposed-to-phubbing-by-their-romantic-partner-are-less-satisfied-with-their-romantic-relationship-67708