Seksuele grensoverschrijding komt veel voor onder jongeren

App om vast te leggen of je met iemand seks wilt of niet
Een derde van de mannen vindt verkrachting geen verkrachting

Onderzoek wijst uit dat onder jongeren seksuele grensoverschrijding veel voorkomt. Aan

Photo by Charles Deluvio

de hand van gegevens van het onderzoek “Seks onder je 25e (gepubliceerd in 2012)” vulden 10.401 jongeren uit heel Nederland in 2011 een vragenlijst in over hun seksuele gedrag. Deze gegevens zijn anoniem geanalyseerd om te zien hoe vaak vormen van seksueel geweld (seks tegen je wil) wordt gerapporteerd. De uitkomst van deze analyse werd deze week gepubliceerd op het online wetenschappelijk tijdschrift PolsOne. Zie:http://www.plosone.org/article/fetchObject.action…

In het onderzoek werden 6 verschillende typen seksueel geweld onderzocht: ze variëren van ongewenst tongzoenen en strelen tot meer invasieve seks zoals vaginale of anale seks. Afhankelijk van het type seks varieerde het percentage jongeren dat een vorm van seks tegen de wil rapporteerde tussen 1 en 61 procent.

Het percentage jongeren dat ooit een vorm van seks tegen de wil had meegemaakt was hoger voor meisjes (41%) dan voor jongens (21%), en het hoogst voor meisjes en voor jongens met een seksuele voorkeur voor iemand van het eigen geslacht. De dader was vaak een bekende van de jongere.

Er moet dus nog meer aandacht worden besteed aan het leren kennen van je wensen en grenzen ten aanzien van wat jij fijn, lekker enz. vindt en voor het respecteren daarvan (autonomie ontwikkeling) door jezelf…. Daarnaast dient met name ook aan jongeren geleerd worden dat zij de wensen en grenzen van een ander hebben te respecteren. Een mooie uitdaging in een IK gerichte maatschappij waarin veel mensen makkelijk over de grenzen van een ander heen gaan maar het tegelijkertijd niet accepteren als de ander daar wat van zegt (zijn/haar grens aangeeft).

Lees hier het rapport (Engelstalig)

Bronnen

www.plosone.org

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge