Sensoa Vlaggensysteem voor kwetsbare kinderen en jongeren

Marihuana rokers hebben meer sekservaringen
Ik Weet Wat Ik Doe: “Ik laat me elk half jaar testen. Ook al heb ik een vaste relatie”

Hoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als begeleider andere overwegingen als eenbuiten-de-lijnen-handleiding_514c12d1-882e-468c-8d8f-dd3f1fccf683_1024x1024 jonge pleger een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij zelf eerder een slachtoffer van misbruik werd? Of zelf al misbruik pleegde? Als hij van origine Turks of Nederlands of Belg is, kijken we dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?

‘Buiten de lijnen’ wil een antwoord bieden op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren. Het geeft handvatten om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situaties die omwille van het kind of de context complex zijn. Dit boek is een aanvulling op het handboek ‘Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren (Frans & Franck, 2010 en 2014).

Beperking, trauma, gender en cultuur

In ‘Buiten de lijnen’ passen we de methodiek van het Vlaggensysteem (link is external) toe op de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beperking of jongeren die seksueel trauma hebben meegemaakt.

We letten op de ontwikkelingsaspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit), ‘cultuur’ en de mate waarin die een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van professionals.

Buiten de lijnen is een co-productie van Sensoa, RugersWPF en Movisie.

Bestellen http://shop.sensoa.be/collections/in-de-kijker/products/buiten-de-lijnen-1

Bronnen

http://www.seksuelevorming.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge