Slachtofferhulp bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vaginale douche werkt soa in de hand

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

StockSnap / Pixabay

Samenwerken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik. In welke omvang seksueel geweld en misbruik voorkomen, is moeilijk te zeggen. Zeker is dat de officiële statistieken maar het topje van de ijsberg laten zien. Ook is zeker dat seksueel geweld en misbruik grote impact hebben en het leven van slachtoffers op alle mogelijke manieren kunnen ontregelen. Iedereen zal onderschrijven dat slachtoffers van seksueel geweld en misbruik recht hebben op genoegdoening en herstel.

Maar justitie en de hulpverlening hebben nog onvoldoende antwoord op de noden en behoeften van het slachtoffer. Het verschil maken betekent dat de betrokken instanties antwoorden bieden die slachtoffers in hun kracht zetten en dat ze hen ondersteunen om de draad van hun leven weer te kunnen oppakken.

Deze publicatie, bedoeld als verdieping bij het symposium van Slachtofferhulp Nederland ‘Het verschil maken. Samenwerken voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik’ op 21 februari 2014, verkent een aantal knelpunten.

Dat zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het hulpaanbod, een tekort aan expertise en informatie, de cultuur van de betrokken instanties, structuurveranderingen, het gebrek aan effectieve
samenwerking en de bescheiden rol die het slachtoffer in het strafproces mag spelen.

Aan de hand van wetenschappelijke inzichten, beleidsdocumenten, interviews met experts en ervaringen van slachtoffers wordt de vaak moeizame zoektocht van slachtoffers naar herstel en gerechtigheid gereconstrueerd. Tot besluit volgen enkele suggesties hoe het verschil te kunnen maken tussen (blijven) zoeken en vinden.

Lees hier het volledige verslagboek met de onderzoeksgegevens

Bron

https://www.slachtofferhulp.nl/Global/Corporate/…/Het%20verschil%20maken.pdf