Verschillende vrouwen en kinderen seksueel misbruikt tijdens vluchtelingenexodus

Seksuele dysfunctie bij vrouwen kan worden opgelost door 'basiscommunicatie'
Seks voor de wedstrijd?

Vrouwen en kinderen lopen tijdens hun tocht naar Europa een verhoogd risico om het

Photo by Ramin Talebi

slachtoffer te worden van seksueel misbruik en geweld. Dat blijkt uit gegevens van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR), na geloofwaardige getuigenissen van vluchtelingen.

Vrouwelijke asielzoekers die vanuit Turkije of Griekenland via de Balkan naar West-Europa reizen, hebben regelmatig te maken met (seksueel) geweld. Beveiligingspersoneel, smokkelaars of andere migranten zouden druk hebben uitgeoefend om seks met ze te hebben. Een groot deel van de vrouwen zegt ook financieel uitgebuit te zijn. Er duiken ook steeds meer berichten op over mensenhandelaren die in onze contreien aan asielcentra worden gesignaleerd: ze proberen vrouwen te strikken om in de prostitutie te stappen.

In een rapport van Amnesty International dat is verschenen, staat dat Griekenland, Hongarije en Kroatië de onveiligste plekken zijn voor vrouwen die op de vlucht zijn naar Europa. De mensenrechtenorganisatie baseert de bevindingen op gesprekken met veertig vrouwelijke vluchtelingen in Duitsland en Noorwegen die via Turkije naar Griekenland zijn gereisd.

Beveiligingspersoneel, smokkelaars of andere migranten zouden druk hebben uitgeoefend om seks met ze te hebben.

De meeste van de vrouwen vertellen hoe ze al van in het begin van hun trip voorstellen kregen: een korting of een paar plaatsen naar voor op de wachtlijst voor de oversteek in ruil voor seks.

Een groot deel van de vrouwen zegt ook financieel uitgebuit te zijn.

De vrouwen werden bijvoorbeeld betast door mannelijke vluchtelingen of gedwongen tot seksuele handelingen door mensensmokkelaars. De vrouwen voelden zich het onveiligst in Hongarije, Kroatië en Griekenland. Daar moesten ze slapen in ruimtes met honderden mannen. Ook moesten ze douchen tussen de mannen.

Sommige vrouwen sliepen daarom liever in de buitenlucht dan tussen alle mannen. Anderen probeerden zo min mogelijk te eten en te drinken om te voorkomen dat ze naar de wc moesten.

Daarnaast worden ook veel meldingen gedaan van seksueel misbruik door andere migranten. Zo lopen vrouwelijke vluchtelingen die alleen reizen een verhoogd risico op seksueel geweld, zeker als ze ’s nachts reizen langs de onveilige routes. Overnachten in bus- en treinstations, parken of de kant van de straat is sowieso geen slim plan, maar zelfs de overvolle opvangcentra en vluchtelingenkampen zijn het decor voor seksueel geweld, zo blijkt uit verschillende getuigenissen. Volgens UNHCR zijn de vluchtelingenkampen onvoldoende verlicht en zijn er onvoldoende aparte ruimtes voor alleenreizende vrouwen, zodat ze al snel het slachtoffer worden van op seks beluste mannen.

Ook het feit dat in die landen de vrouwen een slaapzaal moesten delen met honderden mannen, leidde tot problemen. De angst voor verkrachtingen nam toe toen de vrouwen badkamers moesten delen met de mannen. Sommige vrouwen weigerden te eten en drinken, om te voorkomen dat ze naar dezelfde toiletten moesten als de mannen, stelt Amnesty International. Andere asielzoekers klagen over geweld door politie en beveiligingspersoneel.

Meerdere Nederlandse asielzoekerscentra hebben te maken met mensenhandelaren die jonge vrouwen zouden rekruteren en aanzetten tot prostitutie. De Nederlandse politie onderzoekt dat alvast. Ook in Duitsland hadden ze dat al vastgesteld.

Speciale behandeling voor vrouwen en kinderen

Het UNHCR is nog bezig om het precieze aantal slachtoffers van het misbruik te bepalen, en maant intussen de Europese lidstaten aan om de bescherming van vrouwen en kinderen te verhogen. De vluchtelingenorganisatie van de VN schat dat van de honderdduizenden migranten die Europa binnenkomen, ongeveer één op de drie een vrouw of kind is. In sommige landen krijgen ze een speciale behandeling, maar dat is zeker niet overal het geval.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/

http://newsmonkey.be/article/62798

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160922_02480573

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-seksueel-misbruik-door-hulpverleners-schering-en-inslag-in-jungle-van-calais~af8e0bc0/

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/vrouwelijke-vluchtelingen-seksueel-misbruikt

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge