Daling nieuwe hiv-diagnoses bij mannen met homoseksuele contacten

Nederlanders van niet-westerse afkomst testen vaker op hiv/soa
Vrouwen voelen zich meest veilig bij homovrienden

Sensoa reageert voorzichtig positief op de daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses,

Photo by Alexander Redl

zoals bekendgemaakt in het jaarrapport 2014 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het is een bevestiging van de werkzaamheid van combinatiepreventie, het tegelijk inzetten op verschillende vormen van preventie.

“Een daling van het aantal hiv-diagnoses zet zich nu voor een tweede jaar op rij door. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met voorbarige conclusies, ben ik er toch van overtuigd dat de verschillende initiatieven voor preventie hiertoe een bijdrage hebben geleverd. Ik zal dan ook deze inspanningen verderzetten” aldus Minister Vandeurzen.

Klassieke preventie verderzetten

Uiteraard blijft Sensoa investeren in de ‘klassieke’ vormen van preventie en richten we ons daarbij voornamelijk op die personen die het meest risico lopen. De voorbije jaren liepen er campagnes naar homomannen om hen te informeren en te sensibiliseren rond hiv, condoomgebruik en de noodzaak van regelmatig testen. Dit jaar stond virale lading (= de hoeveelheid van het hiv-virus in het bloed) en het risico op besmetting met hiv centraal. Maar ook het zelf verspreiden naar en verkopen van condooms en glijmiddel aan het homosekshoreca blijft belangrijk.

Naast initiatieven naar homomannen, lanceerde Sensoa net Zanzu.be, een site in dertien talen over seksuele gezondheid voor anderstaligen en professionals die daarmee werken. Daarnaast werkt Sensoa ook nauw samen met organisaties als het project HIV-SAM (link is external) van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Ghapro (link is external)/PasOp die zich richten op respectievelijk Afrikaanse migranten en sekswerkers.

Homomannen houden het veilig

De daling in het aantal nieuwe diagnoses illustreert ook het feit dat de doelgroep homomannen na 30 jaar hiv zich nog steeds bewust is van de noodzaak om zich te beschermen. Homomannen hebben daarvoor in de loop der jaren diverse strategieën ontwikkeld, door condooms te gebruiken, door goede afspraken te maken, door zich regelmatig te laten testen… De stijging in diagnoses van de afgelopen jaren is tot op zekere hoogte net een weerspiegeling van gezond gedrag: doordat men zich meer laat testen, worden er ook meer infecties gevonden.

Nieuwe vormen van preventie toepassen

De uitbreiding van testfaciliteiten, waardoor een hiv-test ook op andere plekken afgenomen kan worden dan bij de huisarts, werkt sterk drempelverlagend. Daar wil Sensoa ook op inzetten. Immers, hoe sneller mensen getest raken, hoe sneller diagnoses gesteld kunnen worden en hoe sneller een behandeling met hiv-remmende medicatie opgestart kan worden. Dat laatste is niet alleen goed voor de gezondheid van de hiv-positieve persoon, het zorgt er ook voor dat de kans op overdracht van hiv bij een onbeschermd contact, sterk beperkt wordt. Daarom werkt Sensoa ook mee aan het Swab2Know-project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daarbij gaan veldwerkers in homo-uitgaansgelegenheden speekselstalen verzamelen van homomannen die zich wil laten testen op hiv.

Een bijzonder aandachtspunt uit het rapport blijkt de groep van homomannen van 50plus. Waar het aantal nieuwe diagnoses bij de lagere leeftijdscategorieën daalt, schommelt het eerder bij deze oudere groep tussen 50 en 60 diagnoses. Sensoa wil dan ook in 2016 de behoeften van deze doelgroep in kaart brengen.

Conclusies versterken aanbevelingen van HIV-plan

Sensoa onderschrijft de conclusies van het WIV-rapport die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen van het Belgische HIV-plan . Daarin werd sterk gepleit voor het ontwikkelen van een nationale screeningsstrategie om het testen bij de juiste groepen te versterken. Daarnaast pleitte het HIV-plan voor het vroeg opstarten met hiv-remmende medicatie en de aanpassing van de bestaande regelgeving om de terugbetaling ervan mogelijk te maken. Deze maatregelen zullen het komende jaar gerealiseerd worden.

Bekijk de nieuwe hiv-cijfers

Bronnen

http://www.sensoa.be

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge