Daling nieuwe hiv-diagnoses bij mannen met homoseksuele contacten

Geschatte tijd om tekst te lezen: 3 minu(u)t(en)
Nederlanders van niet-westerse afkomst testen vaker op hiv/soa
Vrouwen voelen zich meest veilig bij homovrienden

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Sensoa reageert voorzichtig positief op de daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses,

Photo by Alexander Redl

zoals bekendgemaakt in het jaarrapport 2014 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het is een bevestiging van de werkzaamheid van combinatiepreventie, het tegelijk inzetten op verschillende vormen van preventie.

“Een daling van het aantal hiv-diagnoses zet zich nu voor een tweede jaar op rij door. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met voorbarige conclusies, ben ik er toch van overtuigd dat de verschillende initiatieven voor preventie hiertoe een bijdrage hebben geleverd. Ik zal dan ook deze inspanningen verderzetten” aldus Minister Vandeurzen.

Klassieke preventie verderzetten

Uiteraard blijft Sensoa investeren in de ‘klassieke’ vormen van preventie en richten we ons daarbij voornamelijk op die personen die het meest risico lopen. De voorbije jaren liepen er campagnes naar homomannen om hen te informeren en te sensibiliseren rond hiv, condoomgebruik en de noodzaak van regelmatig testen. Dit jaar stond virale lading (= de hoeveelheid van het hiv-virus in het bloed) en het risico op besmetting met hiv centraal. Maar ook het zelf verspreiden naar en verkopen van condooms en glijmiddel aan het homosekshoreca blijft belangrijk.

Naast initiatieven naar homomannen, lanceerde Sensoa net Zanzu.be, een site in dertien talen over seksuele gezondheid voor anderstaligen en professionals die daarmee werken. Daarnaast werkt Sensoa ook nauw samen met organisaties als het project HIV-SAM (link is external) van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Ghapro (link is external)/PasOp die zich richten op respectievelijk Afrikaanse migranten en sekswerkers.

Homomannen houden het veilig

De daling in het aantal nieuwe diagnoses illustreert ook het feit dat de doelgroep homomannen na 30 jaar hiv zich nog steeds bewust is van de noodzaak om zich te beschermen. Homomannen hebben daarvoor in de loop der jaren diverse strategieën ontwikkeld, door condooms te gebruiken, door goede afspraken te maken, door zich regelmatig te laten testen… De stijging in diagnoses van de afgelopen jaren is tot op zekere hoogte net een weerspiegeling van gezond gedrag: doordat men zich meer laat testen, worden er ook meer infecties gevonden.

Nieuwe vormen van preventie toepassen

De uitbreiding van testfaciliteiten, waardoor een hiv-test ook op andere plekken afgenomen kan worden dan bij de huisarts, werkt sterk drempelverlagend. Daar wil Sensoa ook op inzetten. Immers, hoe sneller mensen getest raken, hoe sneller diagnoses gesteld kunnen worden en hoe sneller een behandeling met hiv-remmende medicatie opgestart kan worden. Dat laatste is niet alleen goed voor de gezondheid van de hiv-positieve persoon, het zorgt er ook voor dat de kans op overdracht van hiv bij een onbeschermd contact, sterk beperkt wordt. Daarom werkt Sensoa ook mee aan het Swab2Know-project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daarbij gaan veldwerkers in homo-uitgaansgelegenheden speekselstalen verzamelen van homomannen die zich wil laten testen op hiv.

Een bijzonder aandachtspunt uit het rapport blijkt de groep van homomannen van 50plus. Waar het aantal nieuwe diagnoses bij de lagere leeftijdscategorieën daalt, schommelt het eerder bij deze oudere groep tussen 50 en 60 diagnoses. Sensoa wil dan ook in 2016 de behoeften van deze doelgroep in kaart brengen.

Conclusies versterken aanbevelingen van HIV-plan

Sensoa onderschrijft de conclusies van het WIV-rapport die naadloos aansluiten bij de aanbevelingen van het Belgische HIV-plan . Daarin werd sterk gepleit voor het ontwikkelen van een nationale screeningsstrategie om het testen bij de juiste groepen te versterken. Daarnaast pleitte het HIV-plan voor het vroeg opstarten met hiv-remmende medicatie en de aanpassing van de bestaande regelgeving om de terugbetaling ervan mogelijk te maken. Deze maatregelen zullen het komende jaar gerealiseerd worden.

Bekijk de nieuwe hiv-cijfers

Bronnen

http://www.sensoa.be