Seksueel misbruik in de Kerk anno 2020

Ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag, hoe rust je omstanders toe?
Californië is de eerste staat die 'stealthing', condoomverwijdering zonder wederzijds goedvinden, verbiedt
church, faith, jesus

Foto-Rabe (CC0), Pixabay

In januari 2012 werden er in de katholieke Kerk van België tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie opgericht. De bedoeling was alles in het werk te stellen om in uitdrukkelijk overleg met de slachtoffers tot gepaste herstelmaatregelen te komen voor verjaarde feiten, die niet meer voor de gewone rechtbank konden worden beslecht.

Twee wegen werden daarvoor geopend. Enerzijds de weg van de arbitrage, met volwaardige medewerking van de Kerk, maar in een buitenkerkelijke structuur om mensen die geen vertrouwen meer hebben in een organisatie van de Kerk ook de nodige veiligheid te garanderen, uitgewerkt op vraag van de ‘Bijzondere Parlementaire Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk’. Anderzijds de weg van de opvangpunten. Er werden tien opvangpunten opgericht: een voor elk van de acht bisdommen, een voor het geheel van de Nederlandstalige kloosterorden en religieuze congregaties en een voor het geheel van de Franstalige kloosterorden en religieuze congregaties.

Aantal aangemelde slachtoffers

Het Centrum voor Arbitrage, dat van tijdelijke duur was (2012-2015), heeft in het totaal 628 dossiers ontvangen. Bij de opvangpunten die nog steeds bereikbaar blijven werden er 553 meldingen gedaan in de periode van 2012 tot en met 2020. Zowel over de meldingen bij het Centrum voor Arbitrage als bij de opvangpunten werd uitvoerig gerapporteerd in februari

2019 in een overzichtsrapport (Seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie in de Katholieke Kerk in België. Naar een coherent beleid. 1995-2017) dat eveneens op de website van de Kerk (www.kerknet.be) beschikbaar is. In 2020 werd gerapporteerd over de aanmeldingen in 2018-2019. Ook dat rapport is op de website van de Kerk beschikbaar.

In dit voorliggend rapport wordt een overzicht gegeven van de meldingen bij de opvangpunten in 2020. Er worden in die periode 59 meldingen gedaan, wat veel meer is in vergelijking met de periode 2016-2017 waar we slechts 8 meldingen noteren en in de periode 2018-19 waar we in een periode van twee jaar 64 meldingen noteren.

Lees hier het volledige rapport

Bronnen

https://www.kerknet.be/seksueel-misbruik-melden

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge