Seksueel misbruik in de Kerk anno 2020

Ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag, hoe rust je omstanders toe?
Californië is de eerste staat die 'stealthing', condoomverwijdering zonder wederzijds goedvinden, verbiedt

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

church, faith, jesus

Foto-Rabe (CC0), Pixabay

In januari 2012 werden er in de katholieke Kerk van België tien opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie opgericht. De bedoeling was alles in het werk te stellen om in uitdrukkelijk overleg met de slachtoffers tot gepaste herstelmaatregelen te komen voor verjaarde feiten, die niet meer voor de gewone rechtbank konden worden beslecht.

Twee wegen werden daarvoor geopend. Enerzijds de weg van de arbitrage, met volwaardige medewerking van de Kerk, maar in een buitenkerkelijke structuur om mensen die geen vertrouwen meer hebben in een organisatie van de Kerk ook de nodige veiligheid te garanderen, uitgewerkt op vraag van de ‘Bijzondere Parlementaire Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk’. Anderzijds de weg van de opvangpunten. Er werden tien opvangpunten opgericht: een voor elk van de acht bisdommen, een voor het geheel van de Nederlandstalige kloosterorden en religieuze congregaties en een voor het geheel van de Franstalige kloosterorden en religieuze congregaties.

Aantal aangemelde slachtoffers

Het Centrum voor Arbitrage, dat van tijdelijke duur was (2012-2015), heeft in het totaal 628 dossiers ontvangen. Bij de opvangpunten die nog steeds bereikbaar blijven werden er 553 meldingen gedaan in de periode van 2012 tot en met 2020. Zowel over de meldingen bij het Centrum voor Arbitrage als bij de opvangpunten werd uitvoerig gerapporteerd in februari

2019 in een overzichtsrapport (Seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie in de Katholieke Kerk in België. Naar een coherent beleid. 1995-2017) dat eveneens op de website van de Kerk (www.kerknet.be) beschikbaar is. In 2020 werd gerapporteerd over de aanmeldingen in 2018-2019. Ook dat rapport is op de website van de Kerk beschikbaar.

In dit voorliggend rapport wordt een overzicht gegeven van de meldingen bij de opvangpunten in 2020. Er worden in die periode 59 meldingen gedaan, wat veel meer is in vergelijking met de periode 2016-2017 waar we slechts 8 meldingen noteren en in de periode 2018-19 waar we in een periode van twee jaar 64 meldingen noteren.

Lees hier het volledige rapport

Bronnen

https://www.kerknet.be/seksueel-misbruik-melden