Relatieondersteuning : strategie in strijd tegen intrafamiliaal geweld

Vrouwen voelen zich meest veilig bij homovrienden
Gelukkig zijn is niet alles in het leven
Vera-jans_website

Bron www.cdenv.be

Volgens de meest recente cijfers werden 458 slachtoffers van  intrafamiliaal geweld opgenomen in een vluchthuis. Een kwart hiervan  zijn kinderen die er samen met hun moeder verblijven. De helft van de slachtoffers verblijft er 2 tot 5 maanden.  Daarnaast verbleven 277 slachtoffers in een vrouwencentrum, ook hier zijn de helft de betrokken kinderen.  Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans: “We moeten blijven investeren in sensibilisering en meer inzetten op relatieondersteuning.” 

Vlaanderen telt 6 vluchthuizen met een totale capaciteit van 99 plaatsen. Dit zijn anonieme plaatsen waarvan alleen het telefoonnummer publiek is.  De aanmelding gebeurt door de politie.  Hiernaast zijn er vrouwencentra. Zij  vangen ook slachtoffers op van intrafamiliaal geweld, maar in tegenstelling tot vluchthuizen is hun locatie niet geheim en kunnen slachtoffers er op eigen initiatief terecht voor informatie, advies en hulpverlening.

Vera Jans: “De aanpak van intrafamiliaal geweld  is de laatste jaren  verschoven van opvang buitenshuis naar een zo vroeg mogelijke aanpak van het probleem, rekening houdend met de familiale context. Ook de verhoogde alertheid en vroegdetectie, zowel bij justitie als bij Welzijn (het eerstelijnsaanbod van CAW’s)  zorgt ervoor dat we geweld in een relatie in een vroeg stadium kunnen aanpakken. Een residentiële vorm van hulpverlening, en onder andere een opname in een vluchthuis/beveiligde opvang, kan hiermee meer en meer vermeden worden. Maar toch blijft een vluchthuis of vrouwencentrum een noodzakelijke optie voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Ze kunnen er in een veilige omgeving op adem te komen als de situatie ernstig escaleert.”

Ook sensibilisering rond het thema van intrafamiliaal geweld blijft erg belangrijk. De cijfers tonen de ernst en vooral de omvang van het probleem aan. Jaarlijks worden er zo’n 40.000 aangiften gedaan van intrafamiliaal geweld.  Dit komt neer op 109 aangiftes per dag!  De helft van alle klachten handelen over fysiek geweld.  In deze categorie is 22,1% van de slachtoffers tussen de 18 en 25 jaar.  Ruim één op de vijf jonge vrouwen geeft aan in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest. Dat is de helft meer dan vrouwen in andere leeftijdscategorieën. Verontrustende cijfers.

Vera Jans: “Het is noodzakelijk in te blijven zetten op preventie, bewustmaking, gelijke kansen, opvoeding en vooral ook op begeleiding rond relaties. Zeker ook naar jongeren toe: relatie- en communicatievaardigheden aanleren, al op jonge leeftijd werken rond conflicthantering, … Het draagt allemaal bij tot duurzame relaties en helpt onoplosbare conflicten en instabiliteit binnen de relatie te voorkomen.  Daarom moeten we meer nog dan vandaag inzetten op relatieondersteuning. Ik bereid verdere parlementaire initiatieven voor.”

 

Vluchthuizen – aantal plaatsen en begeleidingen per provincie 

provincie

Aantal opvangplaatsen

Aantal begeleidingen

Antwerpen

25

126

Limburg

24

58

Oost-Vlaanderen

15

55

Vlaams-Brabant

18

152

West-Vlaanderen

17

67

Totaal 99 458

 

Vrouwencentra – aantal plaatsen en begeleidingen per provincie

 

provincie

Aantal opvangplaatsen

Aantal begeleidingen

Antwerpen

47

92

Limburg

54

51

Oost-Vlaanderen

64

96

Vlaams-Brabant

13

11

West-Vlaanderen

80

27

Totaal

258

277

Bronnen

http://algemeen.cdenv.be/actua/relatieondersteuning-strategie-strijd-tegen-intrafamiliaal-geweld

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge