Wanneer kan je spreken van een seksverslaving?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Mannen verkiezen seks boven eten ?
Internetseksverslaving/pornoverslaving of gezonde belangstelling?

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Bron www.unsplash.com

Als seks een obsessie is en seksuele verlangens je leven domineren, dan kan er sprake zijn van seksverslaving. Seksverslaving kan ernstige gevolgen hebben. Om er van af te geraken, schakel je best professionele hulp in.

Komt seksverslaving veel voor?

Volgens het Sexpert-onderzoek geeft 1,5% van de seksueel actieve bevolking in Vlaanderen aan ‘een extreem verhoogd’ seksueel verlangen te hebben (Buysse et al, 2013). Aangenomen wordt dat het aantal mensen dat gevoelig is voor seksverslaving toeneemt.

Wat zijn symptomen van seksverslaving?

Je loopt gevaar om seksverslaafd te worden als je bij jezelf merkt dat:
-je behoefte aan seksuele prikkels toeneemt;
-seks een obsessie aan het worden is;
-seks een manier geworden is om met negatieve emoties om te gaan;
-je afhankelijkheid van seks schadelijke gevolgen heeft.

Typisch gedrag voor seksverslaafden is bijvoorbeeld dwangmatig masturberen, voortdurend naar porno kijken, sekslijnen bellen, sekswerkers opzoeken…

Vanaf wanneer spreekt men over seksverslaving? Nuttiger dan jezelf afvragen of je al dan niet seksverslaafd bent is even stilstaan bij de vraag of je lijdt onder de manier waarop je omgaat met seks, masturbatie, internetporno … of het een negatieve invloed heeft op je dagdagelijks functioneren.

Wanneer men denkt aan seksverslaving is één zaak dikwijls duidelijk: dat gaat niet over seks. Die mannen en vrouwen zoeken eerder een manier om om te gaan met zaken waar ze het lastig mee hebben. Vaak gaat het om een poging – al is het telkens tijdelijk en van korte duur – om te ontsnappen uit een situatie waar men zich niet goed in voelt.

Mensen voelen zich angstig of down, worden geplaagd door sociale onzekerheden of andere zaken die hun psychosociaal welbevinden sterk op de proef stellen. Ze zoeken dan soms ontsnapping door overmatig naar seks te kijken, aan seks te willen doen, over seks bezig te zijn, enz.  Wanneer het echt storend wordt voor het normaal functioneren van de persoon, spreken we over seksverslaving.

Seksverslaving betekent dat je meer met seks bezig bent dan je zelf prettig vindt en/of normaal is. Bij een seksverslaving is er sprake van een terugkerend seksueel gedragspatroon. De seksverslaafde stelt hetzelfde seksueel gedrag, telkens volgende éénzelfde patroon. De seksverslaafde is niet in staat om te stoppen met dit gedrag. Hij of zij kan het seksueel patroon niet bijsturen of stopzetten. De seksverslaafde heeft last van deze verslaving, of de partner, of de omgeving. Er is dus lijden en er zijn negatieve gevolgen van de seksverslaving.

Sporten, verdwalen in een goed boek, toch nog een praline eten … De neveneffecten van de meeste strategieën zijn vrij onschuldig. Sommige strategieën die mensen ontwikkelen om met psychosociale stress om te gaan hebben echter ernstige neveneffecten die we niet mogen minimaliseren.

Sommige mensen kunnen enorm lijden onder de seksuele gewoonten die ze opbouwen om om te gaan met situaties en zaken waar ze het moeilijk mee hebben. Ook kunnen de gewoonten die men zichzelf aanleert om even te ontsnappen aan alles wat niet goed voelt net extra problemen creëren. Zo kan een affaire hebben of prostitueebezoek vanuit een seksueel gemis in je relatie net die relatie die je zo belangrijk vindt op de helling zetten. Of kan elke avond uren spenderen aan internetporno en webcamseks het moeilijk maken om de volgende dag goed te functioneren op je werk of je kinderen op tijd op school te krijgen.

Jezelf zien als seksverslaafd – of het opgeplakt krijgen door een hulpverlener – zal extra psychosociale stress veroorzaken. Spijtig genoeg is de term ‘‘seksverslaving’’intussen een eigen leven gaan leiden.

In de meeste onderzoeken en artikelen over seksverslaving wordt de samenhang met een onveilige hechting in de kinderjaren onderstreept. Zapf, Greiner en Carroll keken naar de samenhang tussen volwassen hechting en seksverslaving. Personen wiens hechtingsstijl weinig angstig en vermijdend is, en dus veilig gehecht zijn, kunnen de ander vertrouwen, hebben vertrouwen in de relatie en geloven dat de liefde blijft voortbestaan over een langere periode.

Personen met een angstige of vermijdende hechtingsstijl daarentegen kunnen bang zijn voor intimiteit, of een extreme behoefte hebben aan intimiteit, kunnen uitermate jaloers zijn of zijn niet in staat op hun partner te vertrouwen. De auteurs zetten de 4 vormen van volwassen hechting op een rij:

-De gepreoccupeerde, angstige hechtingsstijl: men is gepreoccupeerd met relaties, heeft een gevoel van waardeloosheid, ziet de ander als positief, en probeert de acceptatie van de belangrijke ander te verkrijgen om zo tot zelfacceptatie te komen.
-De angstig-vermijdende hechtingsstijl: men is bang voor intimiteit en is sociaal vermijdend. Men heeft een aanhoudend gevoel van waardeloosheid, heeft negatieve verwachtingen van de ander (onbetrouwbaarheid, afwijzing) en vermijdt anderen om zichzelf te beschermen voor de verwachte afwijzing.
-De niet angstige vermijdende hechtingsstijl: men vermijdt intimiteit, is onafhankelijk, handhaaft een gevoel van zelfwaardering, evalueert de ander als negatief, streeft naar onafhankelijkheid en onkwetsbaarheid om zichzelf te beschermen voor teleurstelling.
-De veilige hechtingsstijl: men is comfortabel met intimiteit en autonomie, handhaaft een gevoel van zelfwaardering, en verwacht dat anderen in het algemeen accepterend en betrokken zijn.

Om de samenhang tussen seksverslaving en hechtingsstijl te onderzoeken werden de deelnemers geworven aan de hand van 2 zelfhulpwebsites voor seksverslaving. Bezoekers van deze websites werden gevraagd de SAST (The Sexual Addiction Screening Test) en de ECR-R (de Experiences in Close Relationships Revised) in te vullen. Uit de resultaten bleek dat de grootste groep van de mannen met een seksverslaving een angstige vermijdende hechtingsstijl (hoge angst, hoge vermijding) had (44%). 28% van de seksverslaafde mannen scoorden het hoogst op de gepreoccupeerde hechtingsstijl (hoge angst, lage vermijding), 20% van de seksverslaafde mannen scoorden het hoogst op de niet angstige vermijdende hechtingsstijl (Laag angstig, hoog vermijdend). Slechts 8% van de seksverslaafde groep had een veilige hechtingsstijl (laag angstig, laag vermijdend).

De auteurs stellen dat onveilige hechting zeer waarschijnlijk een causale factor is in de latere ontwikkeling van seksverslaving. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen het belang om de intieme relatie van de seksverslaafde in de behandeling mee te nemen. In het bijzonder zou de aandacht niet alleen moeten gaan naar de seksuele aspecten van de relatie maar juist naar de overtuigingen die men meebrengt in relaties. Ook bevelen de onderzoekers relatietherapie aan als onderdeel van de behandeling voor seksverslaving.

Bronnen

https://www.linkedin.com/pulse/wanneer-kan-je-spreken-van-een-seksverslaving-sam-geuens?trk=prof-post

http://www.seksualiteit.be/seks/seksuele-problemen/seksverslaving

https://www.allesoverseks.be/themas/seks-in-de-praktijk/seksuele-problemen/seksverslaving/wat-is-een-seksverslaving

https://ncvs.nu/seksverslaving-en-hechting/