Universiteitsbreed keuzevak: seksualiteit van a tot z

Geschatte tijd om tekst te lezen: 4 minu(u)t(en)
Mannen willen liever met mannen over hun seksproblemen praten. Meer mannen moeten over seks studeren!’
Studenten en seksonderzoek Amerikaanse universiteiten geeft gevarieerd beeld

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Photo by javier trueba

In Leuven kunnen vanaf 2015 studenten zich inschrijven voor het universiteitsbrede keuzevak ‘Seksualiteit in perspectief’. Het is een kennismaking met het wetenschappelijke denken over seksualiteit en moet jongeren een zo breed mogelijk beeld geven. “Het is geen seksuele voorlichting en gaat niet over condooms of vibrators.”

Professoren Paul Enzlin en Erick Janssen zijn de drijvende krachten achter het nieuwe keuzevak en geven ook les binnen de tweejarige masteropleiding seksuologie. “We willen studenten kritisch leren reflecteren over seksualiteit en hen laten kennismaken met de wetenschappelijke feiten”, zegt Enzlin. “Daarmee hopen we hun visie en denken te verruimen.”Meer dan seks

Enzlin en Janssen benadrukken dat het vak weinig te maken heeft met de lessen seksuele voorlichting die jongeren krijgen in het middelbaar. “Daar blijven we zoveel mogelijk van weg”, zegt Enzlin. “Seksuele voorlichting richt zich voornamelijk op technische aspecten. Hoe de menselijke anatomie eruit ziet of hoe je soa’s of zwangerschappen voorkomt. Dat is maar een miniem onderdeel van de seksuologie. Ook bij ons zal biologie aan bod komen, maar het gaat eerder om wat seksualiteit voor mensen kan betekenen.”

“We willen studenten laten kennismaken met minder bekende aspecten van seksualiteit”, zegt professor Janssen. “Denk aan visies op seksualiteit in verschillende culturen, de rol van gender, de invloed van religie of ethiek op onze seksualiteit … Maar er is ook aandacht voor meer algemene vragen: hoe ziet de seksuele levensloop eruit? Hoe zit het met de dynamiek binnen relaties? En welke processen zijn er aan het werk in ons lichaam?”

Waarheid of fictie

Een betere en bredere kennis over seksualiteit kan bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, vindt Enzlin. “De periode tussen 18 en 23 jaar is erg belangrijk voor de identiteitsontwikkeling. Seksualiteit is daar een wezenlijk onderdeel van. Voor heel wat jongeren is die zoektocht niet vanzelfsprekend. Ze worstelen met zichzelf of zitten met tal van vragen. Die worden gevoed door een bepaald beeld van seksualiteit in de media. Door daar wat dieper op in te gaan, hopen we jongeren op een andere manier te inspireren en een nieuw licht te werpen op hun persoonlijke zoektocht.”

“Veel mensen denken dat de huidige generatie jongeren meer weet over seksualiteit dan de vorige, maar ik weet niet of dat klopt”, zegt Janssen. “Dat beeld ontstaat omdat er nu veel meer informatie over seks en seksualiteit beschikbaar is. Jongeren zoeken heel wat op via internet of lezen erover in bepaalde tijdschriften. Maar hoe accuraat zijn de dingen die ze lezen? En hoe goed kunnen ze zelf het onderscheid maken tussen waarheid en fictie? Ook hier is een bredere wetenschappelijke achtergrond nuttig.”

Echte wetenschap

De media spelen volgens Enzlin een cruciale rol bij onze beeldvorming over seksualiteit. “Er wordt voortdurend gefocust op de twee uitersten van het spectrum”, zegt hij. “Enerzijds heeft men het over de mogelijke gevaren van seks, zoals soa’s of ongewenste zwangerschappen. Anderzijds hoor je seksuologen in tv-programma’s voortdurend praten over ‘meer en betere seks’. Wat zich daartussen bevindt, komt amper aan bod. Misschien omdat er nog steeds taboes over bestaan.”

Volgens Janssen zorgt dat ook voor een deuk in het imago van de seksuoloog. “Als je seks-
experts enkel hoort praten over hoe je seksueel plezier kan verhogen of de juiste vibrator kiest, krijg je automatisch een verkeerd beeld van ons vakgebied. Seksuologie is net zozeer een wetenschappelijke discipline als wiskunde of psychologie. Met dit vak willen we studenten daar een beter zicht op geven.”

Seks in cijfers

Jongvolwassenen tussen 18 en 29

Bij mannen ligt de gemiddelde leeftijd voor de eerste keer seks op 16,9 jaar. Bij vrouwen ligt die op 16,7 jaar.

48,9 % van de mannen en 52,8 % van de vrouwen vinden dat mensen zelf mogen kiezen vanaf welke leeftijd ze seks hebben, en dat er dus geen leeftijd moet worden vastgelegd door de wet.

24,6 % van de mannen en 12,1 % van de vrouwen geven aan dat ze bij hun laatste seksueel contact een condoom hebben gebruikt.

7,4 % van de mannen en 3,3 % van de vrouwen vinden holebi’s abnormaal.

43 % van de mannen en 55,6 % van de vrouwen vinden dat kinderen moeten leren dat het normaal is om holebi te zijn.

4,8 % van de mannen heeft al eens een soa gehad (geen hiv). Bij de vrouwen gaat het om 6,7 %.

58,6 % van de vrouwen geeft aan de voorbije zes maanden niet naar porno te hebben gekeken. 21,5 % van de mannen kijkt meerdere keren per week naar porno, en 0 % van de vrouwen.

Alle cijfers komen uit het ‘Sexpert’-onderzoek (2010) van KU Leuven, UZ Gent en UGent. De cijfers in dit lijstje betreffen jongvolwassenen van 18 tot 29 jaar oud.

Wie geen universitaire studies wil aanvatten kan ook altijd terecht bij een éénjarige postgraduaatsopleiding op bachelorniveau in UC Leuven-Limburg georganiseerd op de Universitaire Campus van Diepenbeek. Meer info

Bronnen

http://nieuws.kuleuven.be/node/15601

Campuskrant Jaargang 27 nr. 01 (23 september 2015)