Veel ongewenste zwangerschappen bij moslimmeisjes

Aan welke vinger de trouwring?
Kuisheidsgordel voor mannen?
woman, kerchief, people

Ben_Kerckx (CC0), Pixabay

Uit onderzoek bij Marokkaanse gehuwde vrouwen in België blijkt dat ondanks het gebruik  van moderne anticonceptiemiddelen, velen van hen geconfronteerd worden met een onverwachte of ongewenste zwangerschap.

Het niet-correct toepassen van anticonceptie   houdt vaak verband met een gebrek aan kennis van de anatomie en fysiologie van het eigen lichaam en met onwetendheid over de toepassingswijzen van de voorbehoedmiddelen. Foutief gebruik heeft deels ook te maken met cultuurgebonden opvattingen.

Ook (zeer) jonge, pas gehuwde tweede-generatie vrouwen worden daarom onverwacht zwanger; zij slagen er niet in hun wens te realiseren om de eerste geboorte een tijdje uit te stellen. Het lijkt er dus op dat jongeren voor en in de periode van hun huwelijk onvoldoende zijn geïnformeerd. Uit onderzoek in Nederland blijkt inderdaad dat Turkse en Marokkaanse jongeren vaak minder goed geïnformeerd zijn over seksualiteit en dat de kennis, de houding en het seksuele gedrag van allochtone jongeren op veel punten verschilt van hun autochtone leeftijdgenoten.


Volgens de Islam is seksueel contact uitsluitend binnen het huwelijk toegelaten. Het verbod   op voorhuwelijkse seks geldt zowel voor jongens als voor meisjes, maar in de praktijk zijn het vooral de meisjes die de regels strikt moeten naleven.

De waarde van een meisje en de eer van haar familie zijn gekoppeld aan haar maagdelijkheid. Vanaf haar puberteit worden er allerlei strategieën ontwikkeld om haar maagdelijkheid te beschermen, zoals een strikte scheiding van de seksen, het zo snel mogelijk uithuwelijken van het meisje, haar onwetend houden over seksualiteit, haar allerhande waarschuwingen geven, haar verbodsbepalingen opleggen in relatie tot jongens, tot zelfs het ‘op magische wijze sluiten’ van het meisje.

Tegenwoordig gaan meisjes echter steeds meer en steeds langer naar school of werken zij buitenshuis, waardoor   zij gemakkelijker in contact komen met jongens. Bovendien leven zij in de Belgische samenleving, waar de normen inzake seks voor het huwelijk duidelijk minder restrictief zijn. Dit kan een invloed hebben op de maagdelijkheidsnorm en de manier waarop daar wordt mee omgegaan. Bovendien zijn er aanwijzingen dat ook in Marokko het maagdelijkheidsideaal aan waarde heeft ingeboet, hoewel verreweg de meeste meisjes maagdelijkheid bij het huwelijk nog steeds zeer belangrijk achten.

Via 9 groepsgesprekken vroeg men in totaal 28 ongehuwde Marokkaanse meisjes en 27 Marokkaanse jongens die in België wonen naar hun kennispatronen, hun normen en verwachtingen over seks voor het huwelijk, en hun seksueel gedrag – en dat met het oog op een verbetering van zowel voorlichting als hulpverlening inzake seksualiteit, anticonceptie, soa (seksueel overdraagbare aandoeningen) en aids.

Volgende vragen stonden daarbij  centraal: hoe of via wie bekomen Marokkaanse jongens en meisjes informatie omtrent seksualiteit, voorbehoedmiddelen, soa en aids? Welke waarden en normen over voorhuwelijkse seksualiteit hanteren zij? In welke mate zijn ongehuwde Marokkaanse   jongens en meisjes seksueel actief; en in hoeverre lopen zij risico op een SOA- of HIV- besmetting? Zijn zij bekend met de manier waarop besmetting kan worden voorkomen en zijn zij bereid om voorzorgsmaatregelen te nemen?

Het mag duidelijk zijn dat dé Marokkaanse tweede-generatie jongere niet bestaat. Hun ervaringen, opvattingen en verwachtingen zijn uiteenlopend, wat samengaat met verschillen in de opvoeding thuis, het gevolgde onderwijs en hun graad van participatie in de Belgische samenleving. Maar het blijkt toch mogelijk om een meer algemeen beeld te schetsen van hun visie op seksualiteit, anticonceptie, soa en aids.

Lees hier het volledige rapport

Bronnen

http://www.manavzw.be/

https://www.fara.be/ongeplande-zwangerschap/hulp-bij-beslissen/hoe-help-ik-iemand-die-ongepland-zwanger

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge