Ontwikkeling van een Rwandees peer educatieprogramma over seksuele en reproductieve gezondheid (SRH)

Succes lange afstandsrelatie?
Alcohol drinken tijdens conceptie is schadelijk (studie bij ratten)

Ontwikkeling van een Rwandees peer educatieprogramma over seksuele en reproductieve gezondheid (SRH): resultaten van een voorbereidend onderzoek naar de behoeften, kennis en attitudes van adolescenten met betrekking tot SRH

Ondanks een verscheidenheid aan voornamelijk schoolgestuurde preventiestrategieën, blijft het aantal adolescente zwangerschappen in Rwanda hoog. Empowerment van studenten op school in seksuele en reproductieve gezondheid (SRH) is noodzakelijk.
Het doel van het UCLL VLIR-UOS Noord-Zuid-project – een samenwerking tussen de Universitaire Hogescholen Leuven-Limburg en de Universiteit van Rwanda – is het ontwikkelen van een peer education-programma (PEP) in de context van SRH voor de stad Kirehe op de middelbare schoolgaande adolescenten 15 tot 19 jaar oud.

In een eerste fase werden de behoeften, kennis en attitudes van adolescenten met betrekking tot SRH onderzocht als een voorbereidende stap. Een cross-sectioneel onderzoek werd uitgevoerd in drie middelbare scholen. Geschikte steekproefsamenstelling werd gebruikt.

De enquête omvatte 563 adolescenten, van wie 257 (57,0%) mannelijk en 285 (53%) vrouwelijk waren. De gemiddelde leeftijd was 17 ± 1 jaar. Bijna 15% (n = 77) was seksueel actief en 1,4% (n = 8) was zwanger. De belangrijkste bevindingen voor de PEP waren dat het zou moeten worden uitgevoerd als complementaire SRH-bron naast de school (N = 274, 50,8%) en moeder (N = 130, 24,1%).

In het bijzonder zijn de verschillende soorten contraceptie (dat wil zeggen intra-uteriene inrichting, implantaat, jelly-schuim) slecht bekend en zijn er nog steeds misverstanden met betrekking tot de symptomen en behandelbaarheid van AIDS en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).

Op basis van de verkregen informatie uit de enquête, zes focusgroepinterviews en na het ophalen van de input van deskundigen, wordt een PEP ontwikkeld waarin verloskundings- en verpleegkundestudenten een opleiding volgen in SRH en onderwijsvaardigheden (= eerste module van de train-the-trainer). Op hun beurt zullen deze studenten middelbare scholieren opleiden en trainen (= tweede train de trainermodule). Ten slotte kunnen deze opgeleide inside-schoolstudenten optreden als betrouwbare SRH-peers voor andere adolescenten in de school.

Verloskundigen en verpleegkundestudenten spelen een sleutelrol in de training van leeftijdsgenoten, die op hun beurt anderen kunnen versterken in de context van anticonceptie, aids en soa’s.

Een goede PEP in het kader van SRH kan effectief zijn als complementaire strategie voor de empowerment van Kirehe-jongeren op school, die bijdragen aan meer onafhankelijke en doordachte SRH-beslissingen, en bijgevolg aan minderjarige zwangerschappen.

Neem voor meer informatie contact op met Nadja Van Endert (Nadja.VanEndert@ucll.be, University Colleges Leuven-Limburg) of Aimable Nkurunziza (aimableinter@gmail.com, University of Rwanda).

Bron Project info

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge