Pilgebruik tijdens begin zwangerschap leidt niet tot meer geboortedefecten.

Seksualiteit en borstvoeding
Veel ongewenste zwangerschappen bij moslimmeisjes
contraceptive pills, cops, contraception

Anqa (CC0), Pixabay

Zwangere vrouwen maken zich zorgen over allerlei dingen. Kan ik alcohol drinken? (Neen) Mag ik antidepressiva nemen? (Misschien.) Mag ik yoga doen? (Ja.)

Vrouwen vragen zich ook af of het gevaarlijk is de pil te blijven nemen tot het moment dat men zwanger wil worden of tijdens de eerste paar maanden van de zwangerschap, als men nog niet weet dat men zwanger is.

Volgens een studie bij meer dan 880.000 geboorten in Denemarken was het totale percentage van aangeboren afwijkingen consistent voor vrouwen die nooit de pil hadden genomen, voor degenen die het gebruikten tot vlak voordat ze zwanger wilden worden en voor degenen die het pilgebruik voortgezet hadden in het begin zwangerschap. (Er waren ongeveer 25 geboorteafwijkingen per 1000 geboorten voor alle groepen.)


De studie is belangrijk omdat veel vrouwen de pil nemen. Het percentage mislukkingen van de pil bedraagt minder dan 1 procent, maar springt naar 9 procent bij normaal gebruik door gemiste pillen, interacties met andere geneesmiddelen of ziekte. Dat betekent dat  veel embryo’s worden blootgesteld aan de effecten van de pil waarbij de vrouw nog niet weet dat ze zwanger is en dat kan enkele maanden duren.

“Onze bevindingen zijn echt geruststellend”, zegt Bretagne Charlton, auteur van de studie en een onderzoeker in de Harvard TH Chan School of Public Health’s epidimiology. De resultaten bevestigen ook het grootste deel van het vorige onderzoek, dat heeft gewezen op geen algehele stijging van ernstige aangeboren afwijkingen, zegt ze. Deze studie, gepubliceerd in het medische tijdschrift BMJ, gebruikte nationale geboortecijfers, patiëntenregisters en pilvoorschrijfgedrag data om na te gaan hoeveel vrouwen de pil gebruikten tijdens het begin van hun zwangerschap en keek dan naar  aangeboren afwijkingen die geassocieerd werden met gebruik van de pil.

Veel eerdere studies begonnen met een groep vrouwen die kinderen hadden met aangeboren afwijkingen, en dan keek naar achter om hen te vragen over  voorbehoedsmiddelgebruik. Dit is niet heel betrouwbaar voor correlatieonderzoek omdat omdat de ouders van baby’s met aangeboren afwijkingen eerder zich de medicatie herinneren die ze rond de zwangerschap namen dan ouders van kinderen zonder aangeboren afwijkingen. Als er dan pilgebruik bij was bij de ouders mer kinderen met aangeboren afwijkingen werd snel de associatie gelegd met het pilgebruik. Maar een grote groep vrouwen die de pil gebruikte maar geen kinderen met afwijkingen had, werd niet bevraagd.

De huidige  studie geeft veel meer overtuigend bewijs dat er geen verband is tussen orale anticonceptiva en aangeboren afwijkingen.

In de studie vonden de auteurs wel twee kleine typische gevallen van afwijkingen die mogelijks te wijten waren aan pilgebruik, maar statistisch waren de resultaten zeer klein. Hun studie toonde aan dat er een hoger risico was Hypoplastisch Linkerhartsyndroom bij onder vrouwen die de pil namen bij het begin van de zwangerschap.Maar er waren slechts drie gevallen, en de resultaten kunnen zich even  goed hebben voorgedaan bij toeval.

Kim Waller, een epidemioloog aan de Universiteit van Texas Health Science Center in Houston School of Public Health, bekeek orale anticonceptiva tijdens een studie  in 2010 en onderzocht 32 categorieën van aangeboren afwijkingen. Haar studie vond geen verband tussen de pil en de meeste soorten aangeboren afwijkingen, maar zag toch ook een statistisch significant risico van hetzelfde hart probleem bij baby’s van vrouwen die tijdens het eerste trimester de pil gebruikten.  Deze specifieke vorm van afwijking moet daarom toch misschien nog verder onderzocht worden, voor zover het geen toeval was.

In de studies werd ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten van orale anticonceptiva, en dat kan ook de moeite waard zijn om te onderzoeken in de toekomst, aldus de auteurs.

Bron

Katherine Hobson http://www.npr.org/sections/health-shots/2016/01/06/462173777/study-finds-birth-control-pill-use-isnt-associated-with-birth-defects

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge