Seks onder je 25 (onderzoek Rutgers Nederland juni 2017)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten
Pubermeisjes zijn zich bewust van hun kwetsbaarheid door sexy selfies maar doen het toch.

Met 18,6 jaar heeft de helft van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar

blickpixel (CC0), Pixabay

geslachtsgemeenschap gehad. In 2012 was dat met 17,1 jaar het geval. Dat blijkt uit de derde editie van het grootschalige representatieve onderzoek Seks onder je 25e dat Rutgers en Soa Aids Nederland op dinsdag 20 juni presenteren.

Meisjes lijken meer bewust te kiezen voor een bij hen passend anticonceptiemiddel, want het gebruik van de pil is afgenomen ten gunste van het spiraaltje. Zorgelijk is dat ruim 40% van de jongeren geen condoom gebruikt bij een onenightstand. In vergelijking met 2012 is het aantal jongeren dat wel eens is gedwongen iets te doen of toe te staan op seksueel gebied, gedaald. Daarentegen is het aantal jongeren dat een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf heeft verstuurd, flink gestegen.

Jongeren starten later

Niet alleen beginnen jongeren anno 2017 later met geslachtsgemeenschap dan in 2012; dat geldt ook voor andere vormen van seks, zoals zoenen. De groep jongeren die al heel jong, tussen de 12 en 14 jaar, de eerste seksuele ervaring heeft, is kleiner geworden. Dit is gunstig, want jongeren die heel vroeg beginnen met seks worden vaker gedwongen of overgehaald en doen het vaker onbeschermd. Ook positief: jongens én meisjes genieten van seks: 94% van de seksueel ervaren jongens en 90% van de seksueel ervaren meisjes vindt seks fijn.

Betere bescherming tegen zwangerschap

In vergelijking met 2012 gebruiken meer jongeren bij eerste keer seks een vorm van anticonceptie. Hoewel de pil nog steeds de meest gebruikte anticonceptiemethode is, neemt het gebruik ervan sterk af: van 61% naar 50% onder meisjes met ervaring met geslachtsgemeenschap. In plaats van de pil kiezen meisjes vaker voor andere anticonceptiemiddelen, met name voor het spiraaltje (11%). Omdat je de pil elke dag moet slikken en dit makkelijk kunt vergeten, kan een spiraaltje voor meiden een goed alternatief zijn.

Geen condoom bij onenightstands

Bij de eerste keer seks gebruikt nog 70% van de jongeren een condoom. Daarna neemt het condoomgebruik sterk af. Bij een onenightstand gebruikt ruim 40% van de jongeren geen condoom. Als jongeren met een sekspartner stoppen met het gebruik van condooms, zegt 75% van de jongens en 66% van de meisjes zich niet te hebben laten testen op soa’s.

Meer sexting dan in 2012

In het afgelopen halfjaar heeft 12% van de meisjes en 13% van de jongens wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand anders gestuurd. Dat is veel meer dan in 2012, met respectievelijk 4% van de meisjes en 6% van de jongens. En: 24% van de jongens en 19% van de meisjes ontving een persoonlijke naaktfoto of seksfilmpje. Van de jongeren van wie een naaktfoto of seksfilmpje werd doorgestuurd naar anderen (2% van de jongens en 1% van de meisjes), geeft ruim de helft van de jongens en driekwart van de meisjes aan dat ze dit vervelend vonden.
Seksuele grensoverschrijding licht gedaald

Van de jongens geeft 2% en van de meisjes 11% aan dat ze ooit zijn gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2012: 4% van de jongens en 17% van de meisjes was toen wel eens gedwongen tot seks.

Ondanks dat het aantal jongeren dat te maken krijgt met seksuele grensoverschrijding iets is afgenomen, blijft seksuele grensoverschrijding een punt van zorg. Drie procent van de jongens en 14% van de meisjes heeft ooit te maken gehad met seksuele grensoverschrijding: hij of zij is gedwongen tot seksuele handelingen en/of heeft (manuele, orale, vaginale of anale) seks gehad tegen de wil.

Bij 20% van de jongens en 10% van de meisjes die seks hebben gehad tegen hun wil werd gedreigd met geweld, en bij 15% van de jongens en 24% van de meisjes die seks hebben gehad tegen hun wil werd geweld gebruikt. Het meemaken van seksuele grensoverschrijding maakt jongeren kwetsbaar om dit opnieuw mee te maken: van de jongeren die seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt, gebeurde dit voor een op de twaalf jongens en een op de vijf meisjes nog een keer door iemand anders (revictimisatie).

Jongeren die seksuele grensoverschrijding meemaken, praten hier vaak niet over met anderen. Dat geldt vooral voor jongens: 38% van de jongens die seksuele grensoverschrijding meemaken, heeft dit aan niemand verteld.

Bij meisjes is dat 24%. Als jongeren er wel over praten, vertellen ze het vooral aan vrienden. Iets meer dan de helft van de jongens en drie op de vijf meisjes die ooit seksuele grensoverschrijding meemaakten, heeft hulp gehad bij  de verwerking van deze ervaringen.

Homonegativiteit gedaald

Het aantal jongeren dat uitingen van homoseksualiteit afkeurt is sterk gedaald. In 2012 keurde de helft van jongens en een kwart van de meisjes het af als twee jongens elkaar zoenen op straat. In 2017 is dat percentage vrijwel gehalveerd naar 27% van de jongens en 13% van de meisjes.
Representatief onderzoek

Seks onder je 25e 2017 geeft een representatief beeld van de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar. De eerste twee edities van Seks onder je 25e vonden plaats in 2005 en 2012. Het  onderzoek is uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland in samenwerking met de GGD-en. Voor het eerst zorgden meer dan de helft van de GGD-en voor extra respondenten om representatieve cijfers te kunnen geven specifiek voor hun eigen regio. Dit heeft ertoe geleid dat ruim 20.000 jongeren aan het onderzoek deelnamen.

Vlaanderen?

Onderzoekster Hanneke De Graaf zegt in De Limburger dat jongeren langer wachten met hun eerste keer omdat ze het mogelijk te druk hebben voor seks. “Tegenwoordig besteden ze steeds meer tijd aan school, clubjes, sport en media. Tieners kijken hele weekeindes naar Netflix. En ze houden voortdurend Facebook bij. Dat kan ten koste gaan van de tijd voor interactie met seksueel aantrekkelijke jongeren.” Ook de enorme hoeveelheid porno op internet zou een rol kunnen spelen. “De prikkel om zelf seks te hebben, kan daardoor kleiner worden.”

In Vlaanderen zegt 47,3% van de jongens en 52,5% van de meisjes van 17-18 jaar dat ze al ervaring met geslachtsgemeenschap hebben. Lies Verhetsel, beleidsmedewerker jongeren bij Sensoa, is verbaasd door de uitleg van haar Nederlandse collega’s. “Dat Facebook of Netflix hun seksleven uitstelt, blijkt niet uit de gesprekken die wij hebben. Als jongeren interesse hebben in een relatie beginnen ze vaak online te flirten. Pas daarna zetten ze offline stappen. Hun activiteiten op internet ondersteunen dus net hun liefdes- en seksleven.”

Dat er een verband is tussen de eerste keer en het bekijken van porno acht Verhetsel wel mogelijk. “Uit Belgisch onderzoek blijkt ook dat vooral oudere tieners langer wachten door de invloed van seksueel getinte beelden in de media. Door de overdaad aan perfecte lijven zijn ze verlegen om hun eigen lijf te tonen.”

Verhetsel ziet nog andere redenen waarom jongeren langer wachten met seks. “Mogelijk slagen ze er beter in om niet toe te geven aan potentiële druk en hun eigen tempo te bepalen. Daarnaast zou het kunnen dat de groep jongeren die wil wachten op de ware groter wordt. Een groeiende moslimpopulatie zou daarbij van invloed kunnen zijn.”

Op dat vlak zijn de Nederlandse onderzoekers het wel roerend eens. “Mogelijk hanteren jongeren tegenwoordig een andere norm als het gaat om de leeftijd waarop je seks hoort te hebben”, zegt Hanneke De Graaf. “Van de jongeren die geen seks hebben, zegt ruim de helft dat ze zichzelf te jong vindt.”

 

Seks onder 25 2017 samenvatting resultaten lees hier verder

Alle infographics en volledig onderzoeksrapport (klik download)

Bronnen

http://seksonderje25e.nl/page/persbericht

http://www.hbvl.be/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge