‘Stealthing’ een nieuwe sekstrend

In hoeverre zijn condooms verantwoordelijk voor erectieproblemen?
Aantal pedofiele vrouwen neemt toe in UK
girl, sea, erotic

ivanovgood (CC0), Pixabay

Stealthing – de naam van het begrip is afgeleid van de engelse sterm stealth die vertaald wordt als stiekem – is de praktijk waarbij mannen tijdens de seks het condoom verwijderen zonder toestemming van de partner.

Wanneer een jongen en meisje met elkaar naar bed gaan en er afgesproken wordt dat de jongen een condoom aandoet, wordt er ook verondersteld dat de jongen dit condoom aanhoudt, als hij klaarkomt. Dit is wederzijds vertrouwen dat men elkaar geeft als men seks heeft.

Nochtans duiken er meer en meer verhalen op van jongens die net voor het klaarkomen hun condoom uittrekken en dan toch klaarkomen in het meisje. Vaak heeft men gezien bij pornofilms dat de mannelijke acteur zijn condoom uittrekt en dan klaarkomt op de buik of het gezicht van het meisje. Dit is vaak ook niet afgesproken maar minder erg dan dat de jongen (soms heimelijk) het condoom uittrekt terwijl hij penetreert.

Uit een rapport blijkt dat er in de VS met ‘stealthing’ een nieuwe sekstrend is opgedoken. Het gaat niet om een nieuw leuk standje, maar om mannen die ongevraagd hun condoom afdoen tijdens het vrijen.  Eigenlijk is het een vorm van verkrachting, volgens onderzoekers.

Alexandra Brodsky onderzocht in de VS het fenomeen van ‘stealthing’ in opdracht van de Columbia Journal of Gender and Law en kwam tot de conclusie dat het gaat om een weliswaar beperkte maar toch nieuwe trend die is opgedoken. Die trend zou mannen aanmoedigen om vlak voor ze klaarkomen hun condoom af te doen en ongevraagd in de partner te ejaculeren.

In haar rapport maakt  Brodsky melding van verschillende getuigenissen  maar ze vond ook tips die online circuleren en waarmee mannen elkaar aanmoedigen om aan ‘stealthing’ te doen zonder dat de partner het doorheeft. Daaruit bleek dat die aanhangers niet geven om de toestemming van hun partner en het als hun recht zien om hun zaad zoveel mogelijk te verspreiden, desnoods met geweld.

De vrouwenrechtenactiviste Alexandra Brodsky pleit er voor om de term te criminaliseren als ‘feitelijke aanranding van de eerbaarheid’.

Brodsky ging om haar pleidooi te onderbouwen praten met slachtoffers van stealthing. Sommigen zagen hun partner het condoom afdoen, anderen hadden het pas door tijdens de seks. Ze onderscheidden het voorval allemaal van verkrachting, maar gaven het wel het label ‘rape-adjacent’ – wat betekent dat hoewel de man denkt zich seksueel correct te gedragen, de betrekking voor de vrouw toch aanvoelt als verkrachting.

De onderzoekster benadrukt dat dit eigenlijk verkrachting is, ook al heeft het meisje uit vrije wil met seks ingestemd.  Toestemming tot seks wil immers niet zeggen ook toestemming tot klaarkomen in het meisje zonder condoom.

De schrik voor soa’s of zwangerschap was voor veel vrouwen niet de meest traumatische factor, maar wel het feit dat hun goedkeuring werd geschonden. Toch zijn er mannen die de problematische factor hiervan niet willen aanvaarden. Op pro-stealthing-forums kun je de meest vrouwonvriendelijke reacties lezen. ‘You can’t have one and not the other, if she wants the guy’s d*ck then she also has to take the guy’s load!’ is er slechts één van.

Ook Justin Lehmiller maakt in zijn blog melding van het fenomeen en onderzoek hieromtrent.

Een studie biedt enig inzicht, vermeldt hij Het is gebaseerd op interviews met 1.189 vrouwen en 1.063 mannen die seks hebben met mannen die het Melbourne Sexual Health Centre in Australië hebben bezocht.

Deelnemers werd gevraagd of ze ooit een condoom hadden laten verwijderen tijdens seks met of zonder hun toestemming en op welk punt ze het opmerkten. Volgens de auteurs “werden de deelnemers geacht aan stealthing te hebben gedaan wanneer ze aangaven: condoomverwijdering zonder toestemming en seks ging ongewild door, condoomverwijdering zonder toestemming en seks werd stopgezet, condoomverwijdering tijdens seks maar ze wisten het pas daarna, of het condoom werd nooit aangetrokken ondanks dat daarom werd gevraagd. ”

De onderzoekers schatten van tevoren dat ongeveer 2% van de steekproef zou rapporteren te zijn verborgen; dat is echter niet wat ze vonden. In feite gaf 32% van de ondervraagde vrouwen en 19% van de mannen aan dit te hebben meegemaakt.

Een meerderheid van beide groepen meldde dat ze de gebeurtenis achteraf met hun partner hadden besproken, en de meesten meldden zich ook emotioneel gestrest te voelen. Een meerderheid beschouwde sluipen ook als een vorm van aanranding.

Deze resultaten suggereren dat stealthing niet zeldzaam is. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de beperkingen van deze gegevens. Een daarvan is dat ze niet afkomstig zijn uit een landelijk representatieve steekproef – het onderzoek ging enkel over mensen die een centrum voor seksuele gezondheid hebben bezocht. Ook koos ruim de helft van de mensen die werden benaderd om deel te nemen aan de enquête ervoor om dit niet te doen (59% van de vrouwen en 69% van de mannen weigerde), en de deelnemers waren van tevoren  geïnformeerd dat ze zouden worden gevraagd naar hun ervaringen met stealthing. Dit roept vragen op over selectiebias en of mensen met dit soort heimelijk gedrag vaker zouden deelnemen, wat het aantal mogelijk onrealistisch heeft opgedreven.

Deze studie omvatte ook geen heteroseksuele mannen die door hun vrouwelijke partner werden bedrogen. Ook dit zou je een vorm van stealthing kunnen noemen.  Neem bijvoorbeeld een vrouw die stiekem een ​​speld gebruikt om gaatjes in een condoom te prikken voordat het wordt gebruikt. Je zou voorspellen dat dit soort gedragingen minder vaak voorkomen, maar ze zijn desalniettemin nog steeds het ontdekken waard in toekomstig onderzoek in een poging om niet-consensueel condoomvermijdingsgedrag breder te begrijpen.

Afgezien van de beperkingen, suggereren deze bevindingen dat – althans in een populatie in een kliniek – stealthing een relatief veel voorkomende ervaring is bij zowel vrouwen als mannen die seks hebben met mannen. Er is meer onderzoek nodig om een ​​idee te krijgen van de volledige omvang van het probleem en hoe het het beste kan worden bestreden.

Een tip is wellicht om vooraf duidelijke afspraken te maken en die ook vast te leggen in een opgenomen of schriftelijke overeenkomst.

[1] Brodsky, A. (2016). Rape-Adjacent: Imagining Legal Responses to Nonconsensual Condom Removal. Colum. J. Gender & L.32, 183

[2] Latimer, R. L., Vodstrcil, L. A., Fairley, C. K., Cornelisse, V. J., Chow, E. P., Read, T. R., & Bradshaw, C. S. (2018). Non-consensual condom removal, reported by patients at a sexual health clinic in Melbourne, Australia. PloS one13(12), e0209779.

Bronnen

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-consensual_condom_removal

https://www.health.com/condition/sexual-assault/what-is-stealthing

http://www.nieuwsblad.be/

https://www.elle.com/nl/leven-liefde/a567134/stealthing-is-de-nieuwe-enge-trend-op-datinggebied/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten! Seksuologische hulp nodig : https://www.seksuologiepraktijk.be

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident. Need therapical help? https://www.seksuologiepraktijk.be. Sharing knownledge is more important than possessing knowledge