Wetenschappelijke studie bevestigt dat vaginale ring met hiv-remmende medicatie werkt

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Soa’s hebben geleid tot monogamie
Ik Weet Wat Ik Doe: “Ik laat me elk half jaar testen. Ook al heb ik een vaste relatie”

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Twee studies bij 4.500 Afrikaanse vrouwen bevestigen wat gehoopt werd: een vaginale

innamikitas (CC0), Pixabay

ring uit silicone die gelijkmatig de hiv-medicatie Dapivirine afstoot, biedt enige bescherming tegen hiv-infectie. Vrouwen kunnen de ring zelf inbrengen en maandelijks vervangen zodat zij niet meer afhankelijk zijn van de man om een condoom te gebruiken.

De studies toonden ongeveer 30% minder infecties in vergelijking met een placebogroep. Vooral (het gebrek aan) therapietrouw blijkt een bepalende factor voor deze uitkomst, een uitdaging die sterkst gevoeld wordt bij de jongere vrouwen.

Een ring die beschermt

Wereldwijd is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. Vaak bevinden vrouwen zich niet in een positie waarbij ze zichzelf kunnen beschermen tegen hiv omdat ze daarbij afhankelijk zijn van mannen. De vaginale ring van het International Partnership for Microbicides (link is external) (IPM), dat voor deze studie steun kreeg van de Vlaamse overheid, brengt daarin verandering. De verwachtingen waren hooggespannen want recent onderzoek toonde aan dat anti-retrovirale hiv-medicatie ook preventief werkt. De hiv-medicatie Dapivirine, werd ontwikkeld door een Vlaams biotech bedrijf dat IPM een kosteloze licentie verleende voor de ontwikkeling en productie van de vaginale ring.


Therapietrouw is zwakke schakel

De ene studie toont effectiviteit (het risico op hiv nam af) van 56% bij vrouwen boven 21jaar en 61% effectiviteit bij vrouwen boven 25 jaar. Ook de andere studie toonde betere resultaten naarmate de vrouwen ouder waren. Binnen die leeftijdsgroepen werd de ring ook meer consistent gebruikt. Bij de leeftijdsgroepen tussen 18 en 21 jaar zag men bij beide studies weinig of geen bescherming. De data van de onderzoekers suggereren dat de ring continue moet gedragen worden om bescherming te bieden en consistent gebruik meer bescherming biedt.

 

Onderzoek toont ook aan dat de vrouwen die de ring dragen weinig hinder rapporteren inzake seksuele ervaringen en genotservaringen. Een beperkt aantal vrouwen vond het omslachtig en sommigen vreesde de reactie van hun partner als die zou ontdekken dat ze een HIV beschermende ring droegen.
Verdere stappen

IPM wil drie verdere stappen ondernemen:

-Een uitbreiding van de studie om antwoorden te krijgen op een aantal belangrijke vragen over het product en het gebruik ervan.
-Het samenstellen van een dossier om ervoor te zorgen dat de ring een officiële productlicentie krijgt.
-Verder samenwerken met overheden, donoren en de gemeenschappen. Belangrijk is dat iedereen de resultaten ten volle begrijpt, zodat kan bepaald worden welke rol de ring kan  spelen in hiv-preventieprogramma’s.

Vrouwen en meisjes extra kwetsbaar

133_gebruik_vaginale_ring_stap6

www.zanzu.be

Ondanks de wereldwijde vooruitgang bij de aanpak van hiv, worden meisjes en vrouwen in lage- en midden-inkomenslanden onevenredig getroffen door hiv en aids. Zo is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. In verschillende regio’s ‘vervrouwelijkt’ de hiv-epidemie. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld , zijn ongeveer 60 % van de hiv – positieve volwassenen en drie kwart van de hiv- geïnfecteerde jongeren vrouwen. In die regio hebben jonge vrouwen minstens twee keer zoveel kans om geïnfecteerd te worden in vergelijking met jonge mannen. De vervrouwelijking van hiv onderstreept de dringende nood aan vrouwvriendelijke preventiemiddelen zoals een vaginale ring.

Sensoa steunt IPM

128_vaginale_ring_tijdens_sex

www.zanzu.be

Sensoa is sinds vele jaren een partner van IPM. Wim Van de Voorde, beleidsmedewerker internationaal beleid: “Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn één van de prioriteiten binnen internationale samenwerking in het Vlaamse regeerakkoord. We zijn verheugd dat dit ook vertaald werd in steun van organisaties die een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de seksuele gezondheid en de rechten van meisjes en vrouwen. De resultaten van de studie wekken hoop voor nieuwe preventiemiddelen voor vrouwen.”

Eerder was er ook al goed nieuws uit een andere studie. Een hoopgevende doorbraak in het onderzoek naar hiv-preventie. Proeven op vrouwen met een vaginale ring die niet alleen tegen zwangerschap beschermt, maar ook het hiv-virus tegenhoudt, zijn op veelbelovende resultaten uitgedraaid. Het idee circuleerde al langer in de medische wereld, maar dit voorbehoedmiddel werd nu pas voor het eerst op mensen getest.

Een vaginale ring die preventieve hiv-medicatie afscheidt, heeft ongeveer een kwart van de hiv-infecties afgeblokt in proeven bij 2.600 vrouwen in Sub-Sahara-Afrika.

ring-hiv

Image by zanzu.be

Volgens de onderzoekers is dit de eerste studie die een anticonceptiemiddel aanreikt om hiv over een langere tijdsperiode tegen te houden, in plaats van situatiegebonden zoals bij condoomgebruik. De ring was al langer in de maak, maar nu pas werden de eerste testen op mensen uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Lees meer over vrouwen en hiv

De Vlaamse overheid steunt de non-profit organisatie International Partnership for Microbicides (IPM). Zij lieten een vaginale ring ontwikkelen die vrouwen kan beschermen tegen de overdracht van hiv.

Wereldwijd is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar. Vaak kunnen vrouwen zichzelf niet beschermen tegen hiv omdat ze daarbij afhankelijk zijn van mannen. De vaginale ring van IPM zou daarin verandering kunnen brengen. Deze ring bevat de hiv-medicatie Dapivirine, ontwikkeld door een Vlaamse biotech bedrijf. Dit bedrijf verleende IPM een kosteloze toelating voor de ontwikkeling en productie van de vaginale ring. De Dapivirine-ring is gemaakt van silicone. Net zoals bij de vaginale anticonceptiering kunnen vrouwen de ring zelf inbrengen en maandelijks vervangen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Want recent onderzoek toont aan dat hiv-medicatie ook preventief werkt.

In 2016 zal de laatste fase van de studie aantonen of de vaginale ring vrouwen beschermt tegen een hiv-infectie. Als de vaginale ring bescherming biedt, is dit mee dankzij de steun van Vlaanderen en de waardering van Vlaamse expertise voor aids-gerelateerd onderzoek.

Ondanks de wereldwijde vooruitgang bij de aanpak van hiv worden meisjes en vrouwen in lage- en midden-inkomenslanden onevenredig getroffen door hiv en aids. Zo is aids nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd bij vrouwen tussen de 15 en 44 jaar.  In verschillende regio’s ‘vervrouwelijkt’ de hiv-epidemie. In Sub – Sahara Afrika bijvoorbeeld, zijn ongeveer 60% van de hiv-positieve volwassenen en 75% van de jongeren met hiv vrouwen. In die regio hebben jonge vrouwen minstens 2 keer zoveel kans om hiv te krijgen dan jonge mannen. De vervrouwelijking van hiv en aids onderstreept het belang van een gendergevoelige aanpak bij hiv en de dringende nood aan vrouwvriendelijke preventiemiddelen.

 

Bronnen

http://www.sensoa.be/nieuws/

http://www.seksualiteit.be/anticonceptie/overzicht-anticonceptie/de-vaginale-ring-nuvaring

http://www.hln.be/

http://www.zanzu.de/nl/vaginale-ring

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/women-report-vaginal-ring-preventing-hiv-had-little-effect-sexual-intercourse

http://www.levenmethiv.be/nieuws/vlaamse-overheid-steunt-vaginale-ring-tegen-hiv