Ozempic baby’s?

Geschatte tijd om tekst te lezen: 8 minu(u)t(en)
Seks na bevalling : onderzoek

Een groeiend aantal mensen meldt dat ze zwanger zijn geworden na het gebruik van

pregnan woman

Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič

GLP-1-medicijnen zoals Ozempic, ondanks eerdere onvruchtbaarheid of het gebruik van anticonceptiepillen.
• Vrouwen op TikTok melden onverwachte zwangerschappen terwijl ze Ozempic gebruiken.
• Dit gebeurt omdat GLP-1-medicijnen kunnen interfereren met de manier waarop anticonceptiepillen worden opgenomen.
• Metabolische verbeteringen als gevolg van gewichtsverlies kunnen ook een rol spelen.
• De maker van Ozempic adviseert om met dit medicijn te stoppen voordat u zwanger wordt.
• Gezondheidsdeskundigen zeggen dat als u zwanger wordt terwijl u het gebruikt, u onmiddellijk moet stoppen met het gebruik ervan.
In een nieuwe trend die velen ‘Ozempic-baby’s’ noemen, melden vrouwen op sociale media dat ze zwanger worden nadat ze GLP-1-medicijnen zoals Ozempic (semaglutide) hebben gebruikt om af te vallen.
Sommigen, zoals TikToker @fxshel1995, melden dat ze zwanger zijn geworden na jaren van onvruchtbaarheid.  In een reactiepost deelde @dkalsolive dat ze te horen kreeg dat ze onvruchtbaar was na haar tweede keizersnede, maar ook zwanger werd vier maanden nadat ze met Ozempic begon. Weer anderen, zoals @haleyfriend11, reageerden op de post en zeiden dat ze ondanks het nemen van voorzorgsmaatregelen zwanger werden.
“Ik werd ook zwanger van Ozempic en gebruikte de pil! De babyjongen wordt in juni verwacht”, schreef ze.
En hoewel kinderen die tijdens het gebruik van het medicijn verwekt zijn vaak ‘Ozempic-baby’s’ worden genoemd, verkondigden sommige aanstaande moeders, zoals @Chelsea, ook succes met andere GLP-1-medicijnen.  “Heb 8 jaar lang met onvruchtbaarheid geworsteld. Begonnen met Mounjaro, en 10 maanden later zwanger van onze wonderbaby,” merkte ze op. Dus, wat is er aan de hand met de Ozempic-babyboom? Kunnen GLP-1-medicijnen op de een of andere manier de vruchtbaarheid bevorderen? Of is er iets anders aan de hand?

Hoe GLP-1-medicijnen zoals Ozempic de orale anticonceptie kunnen verstoren?
Dr. Neha Lalani – een gecertificeerde endocrinoloog met een privépraktijk bij Bluebonnet Diabetes & Endocrinology in West Lake Hills, Austin, Texas – bevestigde dat het fenomeen absoluut reëel is. “We hebben gevallen gezien van falen van orale anticonceptie en van verhoogde vruchtbaarheid met medicijnen zoals GLP-1-agonisten,” verklaarde ze.
Wat betreft het falen van anticonceptiepillen zei Lalani dat dit te maken heeft met de manier waarop GLP-1-agonisten, evenals GIP/GLP-1-agonisten, werken.
Deze medicijnen vertragen het ledigen van de maag, waardoor ze invloed hebben op de manier waarop voedsel en medicijnen worden opgenomen. “Dit zorgt ervoor dat orale anticonceptiepillen niet consistent worden geabsorbeerd, vooral elke keer dat de dosis GLP-1/GIP+ GLP-1-agonisten wordt verhoogd,” legde ze uit. “Dit resulteert in het falen van orale anticonceptiepillen.”

Lalani adviseert dat mensen alternatieve anticonceptiemethoden moeten gebruiken als ze deze medicijnen gebruiken.
Met betrekking tot eventuele directe effecten op de vruchtbaarheid merkte Lalani op dat er meer onderzoek nodig is voordat we kunnen zeggen hoe GLP-1-agonisten de voortplantingsfunctie beïnvloeden. Lalani speculeerde echter dat het effect te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat deze medicijnen gewichtsverlies veroorzaken.
“Verbeterde vruchtbaarheid en onverwachte zwangerschappen zijn goed gerapporteerd bij voorheen onvruchtbare patiënten, zelfs met een bescheiden gewichtsverlies (ongeveer 5%) door aanpassing van de levensstijl en andere medicijnen voor gewichtsverlies,” zei ze.

Lalani voegde eraan toe dat de verbeteringen in de metabolische gezondheid die door gewichtsverlies worden gecreëerd, de ovariële functie zouden kunnen herstellen.
Dr. Jamie Grifo, programmadirecteur bij het NYU Langone Fertility Center in New York City en Chief Executive Physician bij Inception Fertility, was het met deze beoordeling eens en zei: “Veel patiënten met een hoog BMI ovuleren niet, sommige hebben polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) en velen ovuleren gewoon niet regelmatig.
“Door het gewichtsverlies door deze medicijnen beginnen veel anovulatoire vrouwen een regelmatige ovulatie en menstruatie te krijgen, waardoor ze van een lage vruchtbaarheidssituatie naar een meer normale vruchtbare toestand gaan,” legde hij uit.

Populaire afslankmedicijnen zoals Ozempic zouden hebben geleid tot onverklaarbare zwangerschappen. Wetenschappers vinden het aannemelijk, maar er is meer onderzoek nodig.

De injecteerbare medicijnen tegen overgewicht en diabetes Ozempic en Wegovy zijn wereldwijd bekende namen geworden. Maar tussen al het nieuws over die medicatie doken al snel berichten op over een ernstige bijwerking. Op social media berichtten vrouwen over ongeplande zwangerschappen. Volgens hen zijn die ‘Ozempic-baby’s’ het gevolg van de nieuwe medicijnen.

Sommige vrouwen melden dat ze zwanger zijn geworden terwijl ze de anticonceptiepil gebruikten. Anderen waren eerder als onvruchtbaar gediagnosticeerd, maar zijn zwanger geworden na het nemen van een obesitasmedicijn.

Volgens wetenschappers zijn de berichten plausibel. Er bestaan verschillende hypotheses over waarom de medicijnen – die behoren tot een groep die bekendstaat als GLP-1-agonisten – de vruchtbaarheid zouden verhogen. Maar totdat er meer data beschikbaar zijn, blijft het exacte mechanisme onbekend.

‘We hebben bijna geen gegevens over het verband tussen GLP-1’s, vruchtbaarheid en zwangerschap,’ zegt Beverly Tchang, endocrinoloog bij Weill Cornell Medicine in New York.

De GLP-1-geneesmiddelen leveren een synthetische versie van een natuurlijk hormoon: glucagon-like peptide 1. Dat hormoon geeft een vol gevoel na het eten. Het geneesmiddel bindt zich aan dezelfde receptor als het hormoon, maar wordt langzamer afgebroken, waardoor de eetlust langer wordt onderdrukt.

Overgewicht en obesitas kunnen een onregelmatige menstruatiecyclus veroorzaken
Toen GLP-1 geneesmiddelen een paar jaar geleden werden goedgekeurd voor gewichtsverlies in de Verenigde Staten, schoot de vraag ernaar omhoog. Semaglutide – verkocht door Novo Nordisk als Wegovy voor gewichtsverlies en al op de markt gebracht onder de merknaam Ozempic als behandeling voor diabetes type 2 – werd gevolgd door tirzepatide. Dat geneesmiddel, geproduceerd door Eli Lilly, richt zich op GLP-1 receptoren en een ander type receptor.

Volgens Novo Nordisk is semaglutide niet getest bij zwangeren of mensen die van plan zijn zwanger te worden. Vanwege die beperkte gegevens raadt het bedrijf aan om twee maanden voor een zwangerschap te stoppen met het medicijn om te voorkomen dat de foetus wordt blootgesteld aan de effecten van het medicijn.

Zwanger ondanks de pil
Wetenschappers onderzoeken het verband tussen GLP-1 en onverwachte zwangerschappen. Mensen met overgewicht en obesitas hebben vaak last van een onregelmatige menstruatiecyclus door hormonale verstoringen of ontstekingen. ‘Het vrouwelijke voortplantingssysteem is zeer gevoelig voor de stofwisseling, de energiebalans en voeding’, zegt Nicole Templeman, celbioloog aan de universiteit van Victoria in Canada. Het gewichtsverlies dat wordt veroorzaakt door GLP-1-medicijnen zou voor sommige vrouwen een regelmatige ovulatie kunnen terugbrengen.

Maar ze zegt dat de effecten ook verder kunnen reiken dan gewichtsverlies alleen. ‘GLP-1 receptoren hebben hun eigen werking in het voortplantingssysteem. Die lijken onafhankelijk te zijn van het gewichtsverlies,’ zegt Templeman.

Het is zelfs zo dat vrouwen die GLP-1-geneesmiddelen gebruiken, melding hebben gemaakt van zwangerschappen ondanks het gebruik van orale anticonceptie. Eli Lilly, het bedrijf dat tirzepatide produceert, adviseert mensen die de pil gebruiken om gedurende vier weken na het starten van tirzepatide, of bij een verhoging van de dosis, een andere vorm van anticonceptie te gebruiken.

Een woordvoerder van Eli Lilly zei dat het bedrijf de wisselwerking tussen geneesmiddelen heeft onderzocht als onderdeel van het standaard goedkeuringsproces van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Ze ontdekten dat tirzepatide de manier verandert waarop orale anticonceptie wordt opgenomen, waardoor het mogelijk minder effectief wordt.

GLP-1-medicijnen vertragen de snelheid waarmee voedsel en andere medicatie de maag verlaten en in de darmen terechtkomen, waar dus ook orale anticonceptie in de bloedbaan wordt opgenomen. Gegevens van Eli Lilly voor tirzepatide toonden aan dat het de maximale concentratie van het anticonceptiemiddel in het bloed met 66 procent daalde na een enkele dosis.

‘Er wordt dus meer dan de helft minder van opgenomen. Dat is een groot probleem’, zegt Jessica Skelley, klinisch apotheker aan de Samford University in Birmingham, Alabama. Orale anticonceptiemiddelen zijn concentratieafhankelijk: ‘Als er niet genoeg van in het lichaam aanwezig is, zijn ze niet effectief’, voegt Skelley toe.

Semaglutide leek de concentratie van hormonale anticonceptie minder sterk te beïnvloeden dan tirzepatide. Maar, zegt Skelley, het kan nog steeds een probleem zijn omdat de twee medicijnen op een vergelijkbare manier werken.

Hormoonpiek
Behalve op de spijsvertering, heeft GLP-1 ook invloed op andere lichamelijke systemen. In 2015 publiceerden Federico Mallo, endocrinoloog aan de Universiteit van Vigo in Spanje, en zijn team een onderzoek waarin ze ontdekten dat het toedienen van GLP-1 aan vrouwelijke ratten de productie van luteïniserend hormoon (LH) stimuleerde. Het is bekend dat een piek van dat hormoon de ovulatie op gang brengt bij zowel ratten als mensen. Ratten die GLP-1 kregen, hadden een hoger aantal levensvatbare nakomelingen dan de onbehandelde ratten.

‘We zijn er vrij zeker van dat GLP-1 de vruchtbaarheid bevordert omdat het de LH-piek vooraf aan de ovulatie kan verhogen,’ zegt hij.

Hoewel ratten geen minimensen zijn, zegt Mallo, hebben ze wel vergelijkbare voortplantingscycli. Net als andere onderzoekers was Mallo niet verrast toen hij hoorde over de link tussen ongeplande zwangerschappen na het gebruik van GLP-1-medicijnen.

Ondertussen heeft een team uit China een darmbacterie geïdentificeerd die de natuurlijke GLP-1-productie bij muizen reguleert. De bacterie, Bacteroides vulgatus, onderdrukt de productie van het GLP-1 hormoon, waardoor de eierstokfunctie bij de muizen werd verstoord. Toen de onderzoekers de muizen behandelden met een GLP-1-medicijn, begonnen ze weer te ovuleren.

De invloed van GLP-1-geneesmiddelen op de vruchtbaarheid is ‘brandend actueel’, zegt Alyse Goldberg, endocrinoloog en vruchtbaarheidsspecialist aan de Universiteit van Toronto in Canada. Gegevens van het tijdschrift JAMA suggereren dat jonge mensen in de vruchtbare leeftijd deze medicijnen steeds vaker gebruiken. Van de 162.439 mensen tussen 18 en 25 jaar die in 2023 een recept voor GLP-1 kregen, was meer dan driekwart vrouw.

‘Als vrouwen afvallen en hun eisprong terugkrijgen, bestaat er een risico op zwangerschap,’ zegt ze. Goldberg wacht ondertussen op meer data over het effect van GLP-1-medicijnen op de vruchtbaarheid: ‘We wachten allemaal met spanning af.’

Wat u moet doen als u zwanger wordt terwijl u Ozempic gebruikt
“Er zijn ernstige risico’s voor de zwangerschap als je deze medicijnen gebruikt, en vrouwen moeten zeer nauwlettend in de gaten worden gehouden, vooral als ze proberen zwanger te worden,” voegde Grifo eraan toe, en legde verder uit dat een medisch endocrinoloog die gespecialiseerd is in gewichtsverlies, diabetes, en endocriene problemen zouden de beste keuze zijn voor het toezicht op uw zaak.

Novo Nordisk, de maker van de merken semaglutide Ozempic en Wegovy – die zijn goedgekeurd voor de behandeling van respectievelijk diabetes type 2 en obesitas – heeft  een verklaring gegeven waarin staat dat het momenteel niet bekend is hoe veilig deze medicijnen zijn voor gebruik bij zwangere mensen .
De mensen die zwanger waren of probeerden zwanger te worden, werden uitgesloten van onderzoeken met semaglutide. Er zijn dus niet voldoende gegevens bij mensen beschikbaar om vast te stellen of semaglutide in verband wordt gebracht met ernstige geboorteafwijkingen, een miskraam of nadelige gevolgen voor de moeder of de baby.
Uit dierstudies met Wegovy blijkt echter dat er mogelijk risico’s aan het gebruik ervan kleven.

Een onderzoek naar de veiligheid van Wegovy tijdens de zwangerschap bij de mens is aan de gang en zal pas in augustus 2027 worden afgerond.
Momenteel staat in de voorschrijfinformatie voor Ozempic dat mensen het medicijn minstens twee maanden moeten staken voordat ze zwanger worden, zodat er voldoende tijd is om het medicijn uit hun lichaam te verwijderen.
Wegovy geeft een soortgelijke waarschuwing en stelt bovendien dat het de foetus kan schaden en moet worden stopgezet zodra iemand weet dat hij of zij zwanger is.
“Individuele patiëntbeslissingen moeten samen met een zorgverlener worden genomen, als onderdeel van een gedeeld besluitvormingsproces”, adviseerde de medicijnfabrikant.

Bronnen

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/ongepland-zwanger-door-ozempic-dit-zegt-de-wetenschap

https://www.healthline.com/health-news/ozempic-babies-unplanned-pregnancies