Seks wordt overbodig door technologie van designerbaby’s

Geschatte tijd om tekst te lezen: 5 minu(u)t(en)
Spy-brator : vibrator geeft genot en registreert orgasmegegevens
Nieuwe anticonceptie : Vasal-Gel : gel in de penis van man spuiten.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

designer

Image by https://www.independent.co.uk/news/science/sex-unnecessary-designer-babies-stanford-professor-says-a6957636.html

De meerderheid van de mensen in de ontwikkelde landen zal stoppen met seks om zich voort te planten voorspellen Amerikaanse wetenschappers.  Professor Henry Greely is van mening dat binnen 20 jaar de meeste kinderen verwekt zullen worden verwekt in een laboratorium, in plaats van door middel van geslachtsgemeenschap.  Hij stelt zelfs het natuurlijke proces van de bevruchting kan gestigmatiseerd worden.

De verandering zou een evolutionair breuk betekenen met alle andere wezens en de hele geschiedenis te markeren.
Prof Greenly, directeur van het Centrum voor Recht en de Biosciences, Stanford University beweert dat binnen  20 tot 40 jaar als een paar een baby wil hebben hij wat sperma zal bieden en zij wat huid.  Hij oordeelt dat de vrouwelijke huid zal dienen om stamcellen te nemen, die op hun beurt kunnen worden gebruikt om eicellen te creëren.  Deze worden vervolgens in een laboratorium bevrucht met het meest geschikte sperma, waarna een selectie van embryo’s gebeurt.
Prof Greenly voorspelt dat deze embryo’s zullen worden onderzocht op tekenen van ziekte waarna de ouders de keuze hebben of ze ingeplant gaan worden of niet.


Hij zei dat na afweging van de potentiële voor- en nadelen van de gezonde embryo’s de ouders kunnen kiezen voor een de juiste embryo die bij de vrouw zal worden ingeplant.

Blausen_0060_AssistedReproductiveTechnology

Image by commons.wikimedia.org

Embryo’s zullen ingedeeld worden in categorieën. Een categorie zal zeer ernstige, onbehandelbare ziekten beslaan. Dit is van invloed op 1-2 procent van de embryo’s.
Een andere categorie zullen andere ziekten zijn die minder ingrijpend zijn. De derde is categorie is cosmetica: haar, ogen, vorm,enz. Een vierde categorie is gedrag.  Volgens de prof zal hier de informatie voorlopig beperkt zijn.  We zullen niet in staat zijn om te zeggen: ‘Dit kind is in de top tien van intelligentie’. We zullen waarschijnlijk wel kunnen zeggen: ‘Dit kind heeft een 60 procent kans om in de bovenste helft van intelligentie te eindigen.”

Betere kennis van het genoom en het vermogen om eicellen te creëren van huidmonsters  en daarmee het beëindigen van de moeilijke en pijnlijke taak van het oogsten van eieren voor IVF, zijn de ontwikkelingen in de nabije toekomst en zou het proces van designerbaby’s op grote schaal toegankelijker te maken.

Bovendien is Prof Greely van mening dat de daaruit voortvloeiende daling van erfelijke ziekten en  ongezonde baby’s kosten-efficiënt zal zijn.  Zwanger worden op een natuurlijke manier gaat als onverantwoord gedrag beschouwd worden. 

Wie het toch doet, gaat gestigmatiseerd worden en zelf verantwoordelijk gemaakt worden als er afwijkingen, ziekte of handicap zal aanwezig zijn.  Deze methode kan ook gebruikt worden om paren van gelijk geslacht de kans te geven op baby’s. Het wordt zelfs theoretisch mogelijk dat een vrouw besluit om zowel eicellen als sperma van zichzelf te maken en het te laten overbrengen naar haar baarmoeder. Mannen worden zo ook overbodig. Hij denkt dat dit laatste niet zo snel zal gebeuren maar alles zal mogelijk worden.

Een baby ontwerpen: blauwe of groene ogen? Rood of zwart haar? Atletisch en lang? De ‘designer baby’ lijkt een stapje dichterbij te komen nu ook een Amerikaans bedrijf patent heeft aangevraagd (en gekregen) op een methode om genetische informatie te analyseren en zo te combineren dat de kans groot wordt dat de baby de gewenste lichaamsbouw, oog- of haarkleur heeft.

Vrouwen die graag een kind willen en daarvoor hun toevlucht zoeken tot een donor kunnen nu vaak al de gegevens van de donor inzien. Uiterlijke kenmerken, maar bijvoorbeeld ook opleidingsniveau komen in die paperassen aan bod.

Bedrijf maakt designerbaby

Het blijft echter altijd afwachten hoe de mix van eicellen van de vrouw en spermacellen van de donor uitpakt. Datzelfde geldt natuurlijk voor vrouwen die met hun partner een kind willen. Een Amerikaans bedrijf – 23andMe genaamd – heeft een methode ontwikkeld om iets meer duidelijkheid te scheppen in de Russische roulette die conceptie heet. Het bedrijf heeft een systeem ontwikkeld waarmee in theorie op basis van de wensen van de vrouw omtrent het uiterlijk en de bouw van haar nog niet verwekte baby een donor kan worden gekozen. Stellen kunnen met de methode te weten komen welke eigenschappen hun baby waarschijnlijk krijgt. Daarvoor wordt onder meer het genetisch profiel van de aanstaande ouders geanalyseerd.

Hoewel het bedrijf voor nu nog niet van plan is om designer baby’s te maken, roept de situatie wel heel veel reacties op

Een ziek broertje of zusje redden met een donorbaby die genetisch is goedgekeurd? De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde positief over deze toepassing van Pre-implantatie Genetische Diagnose, een techniek waarmee menselijke embryo’s worden geselecteerd op afwezigheid van ernstige erfelijke aandoeningen. Maar de techniek kan ook worden gebruikt om andere eigenschappen te selecteren. Wordt hiermee de deur opengezet voor ouders die een slim jongetje willen met sterke spieren en een hoog natuurlijk EPO-gehalte om die vervolgens te drillen tot topatleet?

Stellen die een groot risico lopen een baby te krijgen met een ongeneeslijke erfelijke ziekte kunnen kiezen uit drie mogelijkheden: de baby geboren laten worden en testen of die ziek is, en daar vervolgens mee leren leven, de foetus tijdens de zwangerschap laten testen door vruchtwaterpunctie of een vlokkentest (prenatale diagnostiek) en zonodig aborteren, of een embryo buiten het lichaam creëren, testen en als deze geschikt is in de baarmoeder implanteren en laten opgroeien tot een gezonde baby. De laatste techniek wordt Pre-implantatie Genetische Diagnose (PGD) genoemd. De Gezondheidsraad boog zich over de vraag of PGD ook voor andere doeleinden mag worden gebruikt dan het voorkomen van ernstige erfelijke aandoeningen.

Selectie op andere, niet-medische eigenschappen wordt door de Gezondheidsraad afgekeurd. Je zou PGD kunnen gebruiken om het geslacht van je kind te kiezen. Mag dat? Galjaard: “Een jaar of wat geleden begon er iemand een geslachtskeuzekliniek, maar dat heeft de minister verboden. Er bestaat trouwens geen manier om vooraf het geslacht te kiezen. Maar de Gezondheidsraad vindt dat, als je PGD hebt laten uitvoeren om een erfelijke ziekte uit te sluiten en je hebt en passant het geslacht van een embryo vastgesteld, dat er dan geen bezwaar is om de ouders een keuze te laten maken als ze een voorkeur hebben voor een jongen of een meisje.

 

se

Image by scientias.nl

Bronnen

http://www.independent.co.uk/

http://www.scientias.nl/

http://www.onecuesystems.nl

http://www.sbs.com.au/news/article/2016/12/01/uk-experts-give-green-light-world-first-three-parent-babies