Zwanger en pijnstillers : gevolgen?

Meer SOA's na vakantie en/of festivalseks
Broers en zussen van homo's krijgen meer kinderen.

SEKS- EN RELATIEONDERZOEK

Met al de zwangerschapskwaaltjes die op haar afkomen zijn er momenten dat vrouwen het

Free-Photos (CC0), Pixabay

liefst naar de pijnstillers grijpen. Maar welke pijnstillers mag je tijdens je zwangerschap en in welke dosering? Is er een verband tussen de pijnstillers die zwangere vrouwen slikken en bijvoorbeeld het latere gedrag van de kinderen?

Mag je bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen of aspirine? Paracetamol is wereldwijd de meest gebruikte pijnstiller. Het middel is vrij verkrijgbaar in de apotheek, er is dus geen recept voor nodig. Paracetamol heeft een pijnstillende en een koortswerende werking en wordt dan ook veel ingezet bij pijn en ontstekingen. Paracetamol wordt snel en vrijwel volledig opgenomen door het lichaam en kan gebruikt worden voor de pijnbestrijding bij een groot aantal aandoeningen. Het middel heeft relatief weinig bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen. Paracetamolgebruik wordt veilig geacht tijdens de zwangerschap en de borstvoeding, mits het in de juiste doseringen wordt gebruikt.

Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap paracetamol hebben geslikt, hebben mogelijk vaker last van gedragsproblemen als hyperactiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Bristol vonden immers een verband tussen het slikken van paracetamol tijdens de zwangerschap en een hoger risico op gedragsproblemen bij het kind.

Een onderzoek onder bijna 8000 moeders suggereert dat paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap in verband gebracht kan worden met gedragsproblemen bij kinderen.


Vragenlijsten
De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 8000 zwangere vrouwen en hun kinderen en partners. Zodra de vrouwen achttien weken zwanger waren, kregen ze een vragenlijst voorgelegd die onder meer ging over hun paracetamolgebruik. Met 32 weken werd daar opnieuw naar gevraagd. En vijf jaar na hun bevalling werd het paracetamolgebruik van de vrouwen wederom in kaart gebracht. Zodra hun kind zeven jaar oud was, kregen de vrouwen weer een vragenlijst voorgelegd. Dit keer over het gedrag van hun kind.
Eerder onderzoek bracht langdurig paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap al in verband met reproductieve afwijkingen bij jongensbaby’s.

Vrouwen die veel medicatie slikten rapporteerden meer gedragsproblemen bij hun kinderen. Het is uiteraard moeilijk te bewijzen dat het medicatiegebruik oorzaak is van de gedragsproblemen. Maar het significante verband lijkt toch aan te geven dat verder onderzoek nodig is.

De percentages
Zo’n 53 procent van de vrouwen bleek bij 18 weken zwangerschap paracetamol te slikken. Na 32 weken zwangerschap was dat 42 procent. 89 procent van de vrouwen en 84 procent van hun partners slikten paracetamol na de zwangerschap. Ongeveer vijf procent van de onderzochte kinderen had gedragsproblemen. Op een leeftijd van 7 jaar werd bij de kinderen van de gebruikers 1,3 keer zo vaak hyperactiviteit vastgesteld als bij de kinderen van moeders die geen paracetamol innamen.

De onderzoekers pleiten voor verder onderzoek. Zeker ook omdat de studie beperkingen kent. Zo is er bijvoorbeeld niet gevraagd naar de doses paracetamol en hoelang de vrouwen paracetamol slikten. In afwachting van nader onderzoek lijkt enige voorzichtigheid met paracetamol tijdens de zwangerschap op zijn plaats. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, soms kunnen er wel redenen zijn om paracetamol te gebruiken. “Het risico van het niet behandelen van koorts of pijn tijdens de zwangerschap zou zorgvuldig moeten worden afgewogen tegen mogelijke schade die paracetamol aan het nageslacht toebrengt.”

Bronnen

http://www.24baby.nl/zwanger/gezondheid/parac

http://www.nu.nl/gezondheid/4307494/meer-gedragsproblemen-kind-bij-gebruik-paracetamol-tijdens-zwangerschap.html?redirect=1

https://www.scientias.nl/zwanger